กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ – อายุ 23 ปี (นับถึง พ.ศ.2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กนิษฐ์ วิเศษสิงห์

ประวัติของ กนิษฐ์ วิเศษสิงห์

ประวัติการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กำลังศึกษาปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางการเมือง

กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ เป็น 1 ใน 279 นักวิชาการจี้จุฬาฯหยุดสอบสวนวิทยานิพนธ์ “ณัฐพล ใจจริง” อ้างเสรีภาพทางวิชาการ