“กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน” วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า – อ่านแถลงการณ์ “อาชีวะของพระราชา”

ข่าวล่าสุดวันนี้

(23 ต.ค.63) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต กลุ่มอาชีวะ 33 สถาบัน ในนาม “อาชีวะปกป้องสถาบัน” ได้นัดแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง รวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ( เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.) พร้อมอ่านแถลงการณ์ ยืนยัน จะยืนเคียงข้างประชาชน ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยระบุว่า จากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ที่ประท้วงในหลายพื้นที่ เชื่อว่า มีกลุ่มคนทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงเยาวชน ทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อให้เกิดความแตกแยก เพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เนื่องจากกลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าถึงการสื่อสารในโซเชียล ซึ่งง่ายต่อการป้อนข้อมูลเท็จ เนื้อหาบิดเบือน เป็นข้อมูลเชิงลบและบิดเบือน ยุยง ปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความแตกแยก

ทั้งนี้ทางกลุ่มมีข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ
1. กลุ่มอาชีวะยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ขอให้คนที่อยู่เบื้องหลังหยุดบิดเบือนข้อมูล ปลุกปั่นให้ประชาชนแตกแยก

3. ประณามผู้ที่สั่งการและสนับสนุน รู้เห็นและล้อมรถยนต์พระที่นั่ง เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้รัฐบาลลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

4. การแสดงออกของทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นสิทธิ เสรีภาพ ทุกคนทำได้อย่างอิสระตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทางกลุ่มอาชีวะ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวขัดขวาง แต่ต้องไม่ก้าวล่วงหรือมีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันโดยเด็ดขาด

5. ยืนยันจะไม่มีการใช้ความรุนแรง ทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง ยกเว้น ผู้ที่จาบจ้วง หรือเพื่อป้องกันตัวเอง หรือเพื่อป้องกันประชาชน และเราพร้อมปกป้องสถาบันให้ดีที่สุด

6. กลุ่มอาชีวะ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และการทำงานของรัฐบาล

ส่วนกรณี กลุ่มอาชีวะ ปะทะ กลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัวแทนอาชีวะ เผยว่า รู้สึกเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่า ทางกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน ไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรง

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มอาชีวะ จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า จะไม่สร้างความเดือดร้อน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

เครดิต
https://www.dailynews.co.th/politics/802736
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5171274

อาชีวะแถลง6ข้อป้องสถาบันห้ามจาบจ้วง-จี้ฟันชักใยม็อบเสียใจมีปะทะ