ขึ้นเนิน

ภาษาไทย 4 ภาค

ภาคเหนือ

ขึ้นหลิ่ง


ภาคอีสาน

ขึ้นมอ


ภาคใต้

ขึ้นควน