ข่าวดี! ธ.ก.ส พร้อมโอน “เยียวยาเกษตรกร” 15 – 22 ก.ค.63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวเศรษฐกิจ

1.วันที่ 13 ก.ค.63 ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) รายงานว่า ณ วันที่ 7 ก.ค.63 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียอดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รวม 7,730,261 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 6,763,995 ราย กลุ่มที่ 2 อยู่ที่ 965,657 รายและกลุ่มอุทธรณ์ 609 ราย

2 โดยผลการโอนเงินเดือนพฤษภาคม 2563 เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา 7,397,282 ราย รวมเป็นเงิน 36,986.410 ล้านบาท

3.ส่วนผลการโอนเงินเยียวยาเดือนที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา 7,308,752 ราย รวมเป็นเงิน 36,543.760 ล้านบาท รวมผลการโอนเงินเยียวยาทั้ง 2 เดือนอยูที่ 73,530.170 ล้านบาท

4.มีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 48,196 ราย สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส ไม่สามารถโอนเงินให้ได้
-เนื่องจากเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีปิดไปแล้วมีถึง 151,878 ราย จึงขอให้แจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

5.ส่วนเกษตรกรที่ขอคืนสละสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อให้ 259 รายนั้น อยู่ระหว่างกระบวนการ เรียกเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร

6.นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 งวดสุดท้าย ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น

7.ธ.ก.ส จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ก.ค.63 โดยไม่เว้นวันหยุดเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็ว

8.ธ.ก.ส ได้เปิดรายละเอียดแผนการจ่ายเงินให้เกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีข้อกำหนดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้
-วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
-วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

9.มีรายชื่อเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ 192,512 รายนั้น ได้มีการตรวจสอบคัดกรองความซ้ำซ้อนของมาตรการ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 แล้ว พบว่ามีเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรอง ตามข้อกำหนดดังกล่าว 189,663 ราย

10.การจำแนกสถานการณ์อุทธรณ์ของเกษตรกรจำแนกตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
-กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย
-กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ จำนวน 108,391 ราย
-กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

11.โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมงหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส.A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่าน SMS สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

12.ส่วนการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่มาลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พ.ค.63 ว่าจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิ.ย.63 นั้นมีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

13.ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรหรือ ทบก.ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค.63 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยืนยันในระบบ ทบก.วันที่ 22 ก.ค.2563

14.ก่อนส่งข้อมูลให้กับสำนักเศรษฐกิจการเกษตรและ ธ.ก.ส ในวันที่ 25 ก.ค.63 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 ก.ค.63