“ดิสรัปต์” วิกฤตโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

โควิด-19 เปลี่ยนโลก

          ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่า ระหว่างการระบาดของโควิด-19 ในประเทศนั้น รุนแรกนานนับเดือน จนทำให้รัฐบาลต้องประกาศเข้าสู่มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ เพื่อยับยังการระบาดของ โควิด-19 โดยในขณะเดียวกัน ธุรกิจ และผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องหันมาปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และที่สำคัญคือ อาจต้องวางแผนเตรียมรับมือกับอนาคตข้างหน้า เพราะไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่า เมื่อโควิด-19 จบลงแล้ว จะไม่กลับมาระบาดอีก

ทั้งนี้จากรายงาน Live Event Line For Business ภายใต้หัวข้อ Thailand Now And Next After COVID-19 จัดโดยไลน์ประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทย ได้เปลี่ยนไปก่อนที่โควิด-19จะระบาด และหลังโควิด-19 ระบาด คาดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นเช่นไร

สมวลี ลิมป์รัชตามร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกมาเผยว่า เทรนด์ผู้บริโภคไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยการที่ถูกกักตัวอยู่บ้าน ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่อ และการบริโภคของผู้คน จะเปลี่ยนไปช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวโน้มที่จะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร แม้โควิด-19 จะหายไปในอนาคต

ความต้องการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ มีอัตราเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ และประสิทธิภาพของสินค้ามากขึ้น แต่มีความอ่อนไหวด้านราคาลดน้อยลง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของการแข่งขันด้านคุณภาพ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคกลุ่มใหม่ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ ได้หันมานิยมซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน และนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซกับธุรกิจของตัวเอง เนื่องจากเป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น “New Normal” หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม่” แม้ภายหลังจะมีการสิ้นสุดของโรคโควิด-19 ก็ตาม

ธีรวัฒน์ งามวิทย์สิริ” หัวกลุ่มธุรกิจค้าปลีก LINE ประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทาง สำหรับการปรับตัวของธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ในช่วงโควิด-19ว่า ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนั้น ทั้งสินค้า และบริการหลากหลายประเภท ต้องนำเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์ม มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับตัวจากออฟไลน์ ไปสู่ออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม หรือขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างให้เกิด “Next New Normal” หลังสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

กฤษณะ งามสม” ผู้อำนวนการฝ่ายโฆษณา LINE ประเทศไทย ออกมาบ่งชี้ว่า สองสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเร่งลงมือทำคือ 1. สร้างพื้นฐานช่องทางออนไลน์ให้แข็งแกร่ง 2. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค “Online Merges with Offline”(OMO) เพราะจากประสบการณ์แล้วนั้น ส่วนของออฟไลน์จะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง ซึ่งทางไลน์พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งนักการตลาด และนักโฆษณา สามารถฟื้นฟูธุรกิจทั้งระหว่าง และหลังโควิด-19 นี้ ไปด้วยกันได้ ด้วยโซลูชั่นโฆษณา และการตลาดต่าง ๆ