ปิยรัฐ จงเทพ (โตโต้) | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

ปิยรัฐ จงเทพ (ชื่อเล่น: โตโต้)

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปิยรัฐ จงเทพ

ประวัติของ ปิยรัฐ จงเทพ

ปิยะรัฐ จงเทพ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับ รังสิมันต์ โรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ต่อมาได้ลาออกจาก พนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อลงสมัคร ส.ส. จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคอนาคตใหม่

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/รังสิมันต์_โรม