พงศ์กรณ์ วงศ์กฤติยารัฐ (กะเพรา) | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

พงศ์กรณ์ วงศ์กฤติยารัฐ (ชื่อเล่น กะเพรา) เกิดเมื่อวันที่ –

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กะเพรา พงศ์กรณ์

ประวัติของ กะเพรา พงศ์กรณ์

กะเพรา พงศ์กรณ์ มีส่วนสูง – เซนติเมตร

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วงการบันเทิง

IG ของ กะเพรา พงศ์กรณ์