พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม) วัดหนัง กรุงเทพฯ

พระเกจิ

ในยุทธจักรวงการเหียญพระเถระพระคณาจารย์ยุคเก่า เหรียญท่านเจ้าคุณพระภาวณาโกศลเถระ หลวงปู่เฒ่า หรือหลวงปู่เอี่ยม สำนักวัดหนัง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติยกย่องในลักษณะเด่น ๕ ประการด้วยกันคือ

๑) เหรียญท่านเจัาคุณฯ มีสนนราคาสูง ปัจจุบันเป็นเหรียญอันดับหนึ่งที่มีผู้นิยม และศรัทธาพระบารมีของท่านเจ้าคุณกันมาก

๒) เหรียญท่านเจ้าคุณฯ งามสง่าทั้งรูปแบบ และความละเอียดอ่อนในศิลป ทำให้มองดูคล้ายมีชีวิตจิตใจ และสร้างในสมัยที่ท่านเจ้าคุณยังมีชีวิตอยู่

๓) กิตติศัพย์เป็นที่เลื่องลือกันมากว่า ท่านเจ้าคุณฯ ทรงวิทยาคุณสำเร็จญาณสมาบัติชั้นสูง สามารถรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่

๕) ยังทรงเคารพเลื่อมใสและนับถือพระภาวณาโกศลเถระ (เอี่ยม) แห่งสำนักวัดหนัง บางขุนเทียน

๔) เหรัยญเจ้าคุณฯ ค่อนข้างจะหายาก เพราะมีจำนวนจำกัดและชาวบางขุนเทียนต่างหวงแหน

๕) ความศักดิ์สิทธิ์และพระบารมีของท่านเจ้าคุณ้ฒ่าอีกทั้งประสบการณ์จากวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณฯ ได้เสริมสร้างการมีศรัทธาให้ศิษยานุศิษย์ได้เคารพเลื่อมใสไม่เสื่อมคลาย

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระอุบัติขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๓๗๕ ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยได้รับสมณศักดเป็น พระภาวนาโกศลเถระตำแหน่งพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ ถือตาลปัตรพัดยศแฉกงาสาน และได้ถึงกาลมรณภาพตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๙ เวลา ๔ โมงเย็น สิริอายุได้ ๙๕ ปี พรรษาที่ ๗๒ นับได้ว่าท่านเจริญสมถะ อายุจึงได้ยืนนาน

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)