พระสุวรรณมุนี (ฉุย) วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี

พระเกจิ

พระเถระพระคณาจารย์ยุคเก่าที่ชาวบ้านเมืองเพชรบุรี รู้จักท่านดี และมีชื่อเสียงโด่งดัง คือ พระสุวรรณมุนีนรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์นามเดิมว่า “ฉุย” นามฉายาเมื่อตอนอุปสมบทว่า “สุขภิกขุ” อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี โยมบิดาของท่านชื่อ “ยง” โยมมารดาของท่านชื่อ “นก” ได้ให้กำเนิดบุตร เมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๐๑ ณ ที่บ้าน สะพานช้าง ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุครบอุปสมบทได้บวชที่วัดคงคาราม โดยมีพระพิศาลสมณกิจ (สิน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศีกษาคันธุระ ต่อมาสนใจในวิชาวิปัสสนาธุระจึงได้ศึกษาและยึดถือแนวทางวิปัสสนาธุระในสำนักท่านอาจารย์ครุฑ วัดมหาธาตุ ต่อมาอาจารย์ครุฑยกย่องให้เจ้าคุณสุวรรณมุนีเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และได้มีผู้ศรัทธา เคารพ เลื่อมใส ท่านอีกมาก อนึ่ง พระสุวรรณมุนี (ฉุย) ท่านเป็นพระที่ยังมีเสน่ห์ในตัวเอง คือ ไม่ว่าใครเมื่อได้สมาคมกับท่านแล้วย่อมติดใจรักใคร่ท่านไม่จืดจาง บรรดากุลบุตรในจังหวัดเพชรบุรีโดยมาก บิดา มารดา ได้นำมาฝากให้เป็นศิษย์ของท่าน และท่านต้องเลี้ยงดู รวมทั้งการสั่งสอนศิษย์ที่เป็นเด็กมีจำนวนเป็นร้อย ๆ คน ฉนั้นชาวเมืองเพชรบุรีจึงสรรเสริญยกย่องท่านประดุจบิดา ผู้ให้ความเมตตา กรุณา สำหรับวัตถุมงคลของท่านที่สำคัญคือ เหรียญรุ่นแรก ปัจจุบันเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของชาวเพชรบุรีตลอดกาล ท่านเจ้าคุณฯ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๑๑.๐๗ น. สิริอายุนับได้ ๖๕ ปี พรรษา ๔๔

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)