พระอุปัชฌาย์ รอด วัดบางน้ำวน จ. สมุทรสาคร

พระเกจิ

ในบรรดาพระสายรามัญที่ได้รับเกียรติยกย่องว่า สร้างของได้ขลังและมีพลังจิตสูงมีหลายพระคณาจารณ์ด้วยกัน ในจำนวนนี้พระครูรอด วัดบางน้ำวน จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระที่มีผ้เคารพเลื่อมใสท่านมากดังจะกล่าวประวัติอย่างย่อๆ สรุปได้ดังนี้

พระครูรอด วัดบางน้ำวน ท่านเป็นพระเถระที่มีคุณวิเศษหลายอย่างด้วยกัน กล่าวคือ

ลักษณะพิเศษที่ดวงตา มีแววเหมือนกงจักรในดวงตาขอบงท่าน ถ้าใครจ้องมองดวงตาของท่านนานมักไม่ได้ เพราะมีอำนาจบางอย่างซ่อนเล้นอยู่
ท่านถือเคล็ดพิเศษเป็นแต่พระอุปัชฌาย์บวชให้อย่างเดียว และท่านจะไม่ยอมสึกให้พระรูปใดทั้งหมด (ท่านถือว่าการบวชนำคนให้สูง แล้วท่านจะไม่เอาลง)
ท่านเคารพศรัทธา เลื่อมใส พระอุปัชฌาย์แค อาจารย์ของท่าน ดังนั้นท่านจึงหล่อรูปอาจารย์ของท่านขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพ สักการะปี พ.ศ. ๒๔๗๗ คณะศิษณ์ได้จัดทำบุญกุศลให้ท่านเนื่องในโอกาสหลวงพ่ออายุครบ ๖๐ ปี และในงานนี้ได้มีวัตถุมงคลพิเศษคือเหรียญรุ่นทำบุญอายุครบ ๖๐ ปี เป็นเหรียญขลังเหรียญดังที่มีค่าอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร
พระครูรอดได้มรณภาพในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ ศิริอายุ ๗๑ ปี พรรษาที่ ๕๐

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)