พระ “นางพญา” วัดโพธิ์ พิษณุโลก

พระกรุ

“วัดพระเชตุพนฯ” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดโพธิ์” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าเตียนที่กรุงเทพมหานครนั้น เดิมเป็นวัดเก่าแก่มาแต่ครั้งสมัยอยุธยาชื่อ “วัดโพธาราม”
….เมื่อเริ่มปฐมราชวงศ์จักรีในรัชกาลที่ 1 นั้น ได้มีการสร้างพระอารามขึ้นมาหลายแห่งในบางกอกสมัยนั้น “วัดโพธิ์” ก็เป็นอีกพระอารามหนึ่งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และพร้อมกันนั้นก็ยังได้นำพระเครื่องและพระพุทธรูปจากจังหวัดต่างๆ มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์เป็นจำนวนมาก (เช่นเดียวกับ “วัดทอง” ธนบุรี ได้นำพระกำแพงขาโต๊ะเนื้อดินจากกำแพงเพชรมาบรรจุไว้เช่นกัน) ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 พระดังกล่าวก็ได้กรุออกมาคือ “นางพญาวัดโพธิ์” เนื้อดินทั้งหมด บางองค์ลงรักปิดทองไว้อร่าม ต่อเมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 พระจากกรุวัดโพธิ์ท่าเตียนก็ได้มีผู้พบและลอบขนออกมาจากวัดอีก ครั้งหลังนี้นอกจากจะ/ได้พระนางพญาวัดโพธิ์ส่วนหนึ่งแล้ว ยังพบพระบูชาศิลปะแบบอู่ทองยุคปลายอีกเป็นจำนวนมากด้วย

พระเครื่องนางพญาวัดโพธิ์ สร้างประมาณ พ.ศ. 2100 (ระยะเดียวกับพระวัดนางพญา) เป็นพระกรุที่เคลื่อนมาจากพิษณุโลก ที่สร้างเป็นพระเครื่องศิลปะแบบอยุธยา มีพิมพ์ค่อนข้างลึกและงดงามยิ่งนัก เป็นพระเนื้อดินผสมผงที่มีกรวดทรายน้อยกว่าพระนางพญากรุวัดนางพญาพิษณุโลก จากการพบพระนางพญาวัดโพธิ์ครั้งหลังนี้เอง พระเครื่องประมาณ 60% มักจะถูกลงรักและปิดทองไว้เหลืองอร่ามทีเดียว ขณะนี้ (พ.ศ. 2528) พระนางพญาวัดโพธิ์ได้กลายเป็นพระกรุที่หาชมได้ยากไปเสียแล้ว ใครที่หาพระนางพญากรุวัดนางพญาไม่ได้ละก้อ พระนางพญาวัดโพธิ์นี่แหละครับใช้แทนกันได้อย่างดีทีเดียว

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์