รพ.มหาราชเชียงใหม่ แจงค่าตรวจ “ไวรัสโคโรน่า” 1 หมื่นบาท ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่อยากตรวจ

ข่าวด่วนเกาะกระแส

ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แจง หากผู้ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เช่น เคยเดินทางไปจีน คลุกคลีกับคนจีน มีอาการคล้ายป่วยติดเชื้อมาก่อน รพ.จะไม่คิดค่าตรวจ แต่หากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วมาขอตรวจ จึงจะคิดค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท

กรณีมีการแชร์ภาพป้ายประกาศ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ว่าจะเก็บเงิน 10,000 บาท เป็นค่าตรวจเพาะเชื้อเพื่อพิสูจน์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่นั้น รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ว่า ถ้าแพทย์คัดกรองแล้วว่าผู้ป่วยอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง เช่นเคยเดินทางไปประเทศจีน ใกล้ชิดคนจีน หรือมีอาการตรงกับอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะไม่คิดค่าตรวจ แต่หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและขอตรวจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท เป็นค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าแลบ และค่ายา