“สถานทูตไทยในจีน”ส่ง 3 ข้าราชการไปช่วยคนไทย คาดว่าจะถึงนครอู่ฮั่นในช่วงเย็นพรุ่งนี้

ข่าวล่าสุดวันนี้

วันนี้ ( 1 ก.พ. 63) เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบในนครอู่ฮั่น ว่า  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดส่งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จำนวน 3 คน ได้แก่
1.นายนิรัตน์ กาญจนรจิต เลขานุการเอก
2.นายเมธัส ชัยพุฒิ เลขานุการเอก และ
3.นายอัคคณิต คามเกตุ เลขานุการโท

เดินทางไปนครอู่ฮั่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการต่างๆในการเตรียมการเพื่อนำคนไทยออกจากพื้นที่

โดยข้าราชการทั้ง 3 คน เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงปักกิ่งไปยังนครอู่ฮั่น ระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร (ใช้เวลาขับ 14-15 ชั่วโมง) โดยคาดว่าจะถึงนครอู่ฮั่นในช่วงเย็นวันที่ 2 ก.พ.นี้ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการข้างต้นเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว จะมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ทางการจีนกำหนดโดยเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการตรวจร่างกาย และการกักพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน.