สิทธิโชค ชาวไร่เงิน | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

ประวัติของ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ.2552 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2556 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพการงาน

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์