สิระ เจนจาคะ | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

สิระ เจนจาคะ เกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2507

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สิระ เจนจาคะ

ประวัติของ สิระ เจนจาคะ

เป็นบุตรของนายสมโภชน์ และนางจรี เจนจาคะ

ประวัติการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก

ชีวิตการเมือง
สิระ เจนจาคะ เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง เมื่อปี 2554 โดยลงสมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานครในนามพรรครักษ์สันติ เขต 11 เขตหลักสี่ แต่สอบตก แพ้ให้กับ สุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

สิระ เจนจาคะ เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยบอกเหตุผลว่า ได้รับอนุญาตจากอดีตพระพุทธะอิสระ ให้มาสนับสนุน ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำงานต่อ เพราะว่ามีอุดมการณ์เดียวกัน

และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ลงสมัครเป็น ส.ส.กรุงเทพมหานครอีกครั้ง ในนามพรรคพลังประชารัฐ เขต 9 เขตหลักสี่ โดยนายสิระ ได้ 33,321 คะแนน กลับมาพลิกชนะนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ 30,564 คะแนน

ชีวิตส่วนตัว
สิระ เจนจาคะ สมรส 2 ครั้ง

  • ครั้งแรกกับนางสาววิภาวี คุปติมาลาธร มีบุตรด้วยกัน 2 คน
  • ครั้งที่สองกับนางสรัลรัศมิ์ เตชะจิรสิน ไม่มีบุตรด้วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2563 – Order of the Crown of Thailand – 2nd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • พ.ศ. 2558 – Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/สิระ_เจนจาคะ