สุดยอดปลากัดไทย ส่งขายไต้หวันตัวละ 3 หมื่นบาท

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยอาชีพเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดของนายสมศักดิ์ คงเมฆา ชาวบ้านคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งได้หาความรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดจากความชอบส่วนตัวและทำการศึกษาด้วยตนเองมานานถึง 8 ปี จนประสบความสำเร็จ

2.นายสัมศักดิ์ได้ส่งปลากัดเข้าประกวดระดับภาค ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงมีการประมูลขายผ่านเว็บไซต์โดยลูกค้าให้ราคาสูงถึงตัวละ 3 หมื่นบาท

3.นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เริ่มจากที่ตนได้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดมาเพาะพันธุ์ในปี 2551 จนมีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงได้หาตลาดและขยายช่องทางจำหน่ายออกไป พอผ่านไป 8 ปี จึงได้เพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง

4.ในปี 2559 จึงใช้พื้นที่ว่างหน้าบ้านและหลังบ้าน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และมีสมาชิกในครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนรวม 6 คน โดยสถานที่เพาะพันธุ์ มีชื่อว่า SK BETTA FARM

5.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ.และสมาคมปลากัด

6.สำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดนั้นต้องใช้เวลาเอาใจใส่ดูแลประมาณ 3-5 เดือน ปลากัดจึงจะโตและแข็งแรงพร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดได้

7.นอกจากนี้ยังได้ส่งปลากัดที่เพาะเลี้ยงไว้หนึ่งตัวเข้าประกวดในงานเปิดโลกปลากัดอัญมณีใต้น้ำแดนสยาม ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นครั้งแรกและได้รับรางวัล Best In Show ประเภทปลากัดแฟนซี โดยผู้จัด คือ ชมรมอนุรักษ์ปลากัดป่าและปลากัดสวยงามภาคใต้

8.นายสมศักดิ์จึงได้เก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการจดบันทึก รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการเพาะเลี้ยงลงในเฟซบุ๊ก ขายผ่านเว็บไซต์และห้องประมูลปลากัดทั่วประเทศด้วย

9.จากที่เคยขายปลากัดได้เพียงตัวละ 100 – 1,000 บาท ปัจจุบันนี้ผลผลิตจากปลากัดที่เพาะเลี้ยงไว้ ทำให้ราคาสูงตัวขึ้นตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท มีการกระจายปลากัดที่ได้เพาะเลี้ยงไว้ไปยังนานาชาติเกือบทุกทวีป

10.เมื่อปีที่แล้วปลากัดของ SK BETTA FARM ที่ลำเลียงไปยังไต้หวัน 1 ตัว มีราคาสูงถึง 3 หมื่นบาทด้วย