ส.ส.พลังประชารัฐ ยื่นญัตติด่วนรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

แฟลชม็อบ (Flash Mob)

วันนี้ (29 ก.พ. 63) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐแถลงข่าววานนี้ ภายหลังยื่นเสนอญัตติด่วน ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 50 ขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาและมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

นายจักรพันธ์ กล่าวว่า เนื่องจากคณะผู้เสนอญัตติกังวลว่า ในขณะนี้ได้มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ อาทิ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563ได้มีการนัดหมายชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยถึง 14 แห่งทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในสังคมโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งผู้เสนอญัตติและคณะเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิต และนักศึกษา อย่างเป็นทางการเพื่อส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป.