“หมอประสิทธิ์” เตือนรับมือ COVID-19 ระบาดระลอก 2

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่17 ก.ค.63 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อว่า การระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

2.ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไทยทุกคน ถ้าปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจะทำให้การระบาดจะเป็นลักษณะแบบช้า (slow burn)  หากมีการระบาดของโรคโดยที่ธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังสามารถดำเนินไปได้ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและประชาชนให้ได้มีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น

3.ภายใต้การใช้ชีวิตที่ลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อ มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ ระบบการดูแลสุขภาพดำเนินการได้ดี

4.สำหรับกรณีทหารชาวอียิปต์และเด็กหญิงชาวซูดานถือว่าเป็นบทเรียน ส่วนเรื่องเอกสิทธิในกลุ่มทูตให้ต้องชัดเจน โดยต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาไว้ด้วย แต่ก็ต้องเป็นมาตรการเดียวกันเพื่อป้องกันโรค

5.ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวว่า “เรากำลังพูดถึงกฎ ระเบียบ ถ้าจะให้พูดจริงๆ คือ ไม่อยากเรียกว่าจิตสำนึก แต่เป็นการให้เกียรติกัน เราเองก็เคารพในกฎระหว่างประเทศแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วง เราไม่ได้รังเกียจว่าท่านติดเชื้อหรือไม่ แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน เงื่อนไขมีให้อยู่แล้ว สถานที่ที่มีฟังก์ชันเหมือน State Quarantine ที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้”

6.ส่วนความกังวลกรณีแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง รัฐบาลและผู้ประกอบการต้องวางระบบตรวจสอบอย่าเห็นกับแรงงานราคาถูก เพราะหากมีการติดเชื้อจะได้ไม่คุ้มเสีย ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันสกัดกั้นตามแนวพรมแดนธรรมชาติด้วย

7.ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “คนเหล่านี้เมื่อเข้ามาในประเทศเนื่องจากเขาผิดกฎหมายก็ไปตรวจเขาไม่เจอเพราะเราไม่รู้ เขาไม่ปรากฏตัวก็ไปตรวจเขาไม่ได้เชื่อว่าอาจจะมีอยู่ในสังคมไทยเวลานี้ โอกาสที่ตัวเลขจะกลับขึ้นมาก็ยังมีอยู่”

8.จึงอยากขอความกรุณาผู้ประกอบการไม่นำแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาทำงานเพราะเสี่ยงต่อแพร่กระจายเป็นความเสียหายที่แพงมหาศาล

9.ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า ถึงจะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากว่า 50 วัน แต่ก็ประมาทไม่ได้ ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช็กอิน-เช็กเอาท์ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดระลอก 2 รุนแรง