หลวงพ่อดิ่ง วัดอุสภาราม จ.ฉะเชิงเทรา

พระเกจิ

บรรดาเหรียญพระคณาจารย์ของจังหวัดต่างๆ นั้น บางจังหวัดสนนราคาเหรียญพระคณาจารย์ยุคเก่าค่อนข้างสูง ถ้าจะจัดลำดับความสำคัญโดยถือเกณฑ์เฉลี่ยของเหรียพระคณาจารย์ยุคเก่าเป็นดัชนีในการจัดจะพบว่า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเหรียญดัง อีกทั้งสนนราคาเหรียญค่อนข้างสูงอยู่หลายเหรียญ สำหรับที่เด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในยุทธจักรวงการเหรียญพระคณาจารย์คือ
๑) เหรียญหลวงพ่อโสทร รุ่นปี พ.ศ. ๒๔๖๐
๒) เหรียญหลวงคง วัดซำป่างาม
๓) เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดอุสภาราม
ทั้ง ๓ เหรียญพระคณาจารย์ดังกล่าว คือ เหรียญยอดนิยมของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ คณะศิษย์ มรรคทายกวัดและท่านที่เคารพเลื่อมใส หลวงพ่อดิ่ง ได้จัดงานพิธีทำบุญอายุ ๖๐ ปี ถวายหลวงพ่อดิ่งในงานพิธีนี้ หลวงพ่อดิ่ง ท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลประเภทเหรียญแจกศิษย์มีด้วยกัน ๓ แบบ คือ
๑) เหรียญพระพุทธรูปจำลองพระประธานอุโบสถ
๒) เหรียญรูปไข่ขนาดเล็ก เป็นเนื้อเงินลงยา มีจำนวนน้อย
๓) เหรียญรูปไข่ใหญ่ ทองแดง มีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ
ทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว ปัจจุบันคือ วัตถุมงคลสำคัญของชาวฉะเชิงเทรา หลวงพ่อดิ่ง อุบัติขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๔๒๐ ที่ตำบลบางวัว เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทและทราบซึ้งในรสของพระธรรม ภายหลังรับสมณศักดิ์เป็นพระครูพิบูลย์คณารักษ์ และได้มรณภาพ วันธรรมสวนะ ขณะที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมสวดปาติโมกข์ ตรงกับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ สิริอายุได้ ๗๕ ปี พรรษาที่ ๕๕

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)