เดวิด สเตร็คฟัสส์ (David Streckfuss) | ประวัติส่วนตัว – ข่าวล่าสุด – ข้อมูลล่าสุด

+ประวัติบุคคล

เดวิด สเตร็คฟัสส์ (David Streckfuss) เกิดเมือวันที่ – อายุ 61 ปี (นับถึง พ.ศ.2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ เดวิด สเตร็คฟัสส์

ประวัติของ เดวิด สเตร็คฟัสส์

เดวิด สเตร็คฟัสส์ อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า 35 ปี

การทำงาน

เดวิด สเตร็คฟัสส์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกำหนดเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2563 ถึง 15 ส.ค. 2564

ล่าสุดจะสังกัดมหาวิทยาลัยถึงแค่วันที่ 19 มี.ค.64 “เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้”

กิจกรรมทางการเมือง

เดวิด สเตร็คฟัสส์ เป็นอดีตซีไอเอ (CIA) ภาคพลเรือน ชาวอเมริกัน ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในไทย ฝังตัวในภาคอีสาน โดยเลือก ม.ขอนแก่นเป็นฐานที่มั่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในการล้มสถาบันในภาคอีสาน อยู่เบื้องหลัง “ไผ่ ดาวดิน”

เดวิด สเตร็คฟัสส์ เป็นคนขอทุนจากองค์กรเนด (National Endowment for Democracy หรือ NED) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กลุ่มอีสานเรคคอร์ด ในปี 2563 อีสานเรคคอร์ด ได้รับเงินจาก NED มาเพื่อดำเนินกิจกรรม คิดเป็นมูลค่า 1.4 ล้านบาท

เดวิด สเตร็คฟัสส์ ฝังตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานานกว่า 27 ปี

นายเดวิด สเตร็คฟัสส์ หรือเดฟ เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อต้านการมีกฎหมายมาตรา 112 ของไทยมาอย่างต่อเนื่อง มักอ้างว่าเป็นนักวิชาการอิสระ และเป็นผู้ดูแลสำนักพิมพ์เดอะอีสานเรคคอร์ด นายเดวิดเป็นที่คุ้นเคยของนักวิชาการที่มีทัศนคติทางลบต่อสถาบันเบื้องสูงใน ม.ขอนแก่นหลายคน เป็นที่รู้จักดีของบรรดาเอ็นจีโอในพื้นที่ภาคอีสานและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิ์พำนักในประเทศไทย

เดวิด สเตร็คฟัสส์ ได้ถูกทางการไทยยกเลิกวีซ่าแล้ว ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของสถาบันเบื้องสูง

คาดว่าขณะนี้นายเดวิดน่าจะเดินทางไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ ฐานที่มั่นใหญ่สถานกงศุลสหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัว

เดวิด สเตร็คฟัสส์ แต่งงานกับคนไทยและมีลูกสอง