เปิดชื่อ “5 งูเห่า” “เสรีรวมไทย 3 – พท. 2” อุ้ม “ประวิตร” นำโด่ง 277

ข่าวการเมือง

วันนี้ (28 ก.พ. 63) การออกเสียงในญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ซึ่งผลการลงคะแนนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง ซึ่งถือว่าได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดใน 5 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั้งนี้โดยเสียงไว้วางใจที่น้อยสุดนั้นจากการตรวจสอบการลงญัตติของสำนักรายงานการประชุมและชวเลขฯ พบว่าเสียงของ 5 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 5 คน กลับมติเป็นงดออกเสียง

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่ 2 เสียง ที่งดออกเสียง คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ และ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ​คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นปกติของการทำหน้าที่ในสภาฯ ทั้งนี้พบว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้ลงคะแนนเป็นไว้วางใจให้กับตนเองด้วย

ขณะที่เสียงลงมติของพล.อ.ประวิตร ที่พบว่าเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด 277 เสียง ซึ่งมากกว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถึง 5 เสียง

พบว่าเสียงที่สนับสนุนให้กับพล.อ.ประวิตร นั้นมาจากเสียงของ 5 ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน แบ่งเป็น

จากพรรคเสรีรวมไทย 3 คน ได้แก่ น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายอำไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่พรรคเพื่อไทย จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี และ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

อย่างไรก็ตามในการออกเสียงของ 2 ส.ส.พรรคเพื่อไทยนั้น ไม่พบการลงมติใดๆ ใน 5 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่การออกเสียงของน.ส.นภาพร ก่อนหน้านั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ก่อนปิดสมัยประชุม ว่าการออกเสียงของตนเอง ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ นั้น ได้ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ แต่เกิดข้อผิดพลาดเพราะคะแนนไม่ขึ้น อย่างไรก็ดีในการชี้แจงดังกล่าวไม่ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรัฐมนตรีคนอื่น

ทั้งนี้ใน 4 รัฐมนตรีที่เหลือ คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผลคะแนนเสียงทั้ง 4 รัฐมนตรีนั้น น.ส.นภาพร ยืนตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้ออกเสียงไม่ไว้วางใจ

สำหรับเสียงไว้วางใจรัฐมนตรี ซึ่งมียอดลงคะแนนเกินกว่าจำนวนส.ส.ที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล 11 เสียง นั้น จากการตรวจสอบการลงคะแนน พบว่า

เป็นส.ส.ของพรรคประชาชาติ 1 เสียง คือ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

เป็นส.ส.สังกัดพรรคร่วมอดีตพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 10 คน โดย 9 คนนั้นเปิดตัวว่าสังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ 1.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 2.นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น,3.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ , 4.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา, 5.ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม , 6.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี, 7.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่, 8.นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. และ 9.นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ10.นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร ที่ยังไม่ทราบว่าย้ายไปสังกัดพรรคใด

สำหรับการออกเสียงของนายศุภชัย โพธิสุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจ ฐานะรองประธานสภาฯ คนที่สอง ได้ออกเสียงไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด 6 คน ขณะที่การออกเสียของนายชวน และนายสุชาติ นั้นใช้สิทธิงดออกเสียง ส่วนคะแนนไว้วางใจและไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่แตกต่างกันนอกจากที่จะนับเสียงลงคะแนนแล้วยังพบว่ามีส.ส. แสดงตนเป็นองค์ประชุมไม่เท่ากันด้วย