เปิดผลโหวตนายกฯ – 9 รมต. “เสี่ยหนู” คะแนนสูงสุด – “ครูตั้น” งานเข้า! รั้งอันดับบ๊วย

ข่าวการเมือง

(20 ก.พ.64) เมื่อเวลา 10.30 น.มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏรเพื่อพิจารณาลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภา ได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้อภิปรายปรึกษาหารือเป็นการทั่วไป และแจ้งถึงวิธีการลงคะแนน

สำหรับผลการลงมีมติไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

คะแนน อันดับ 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้รับความไว้วางใจ 275 ต่อ 201 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 6 คน

คะแนน อันดับ 2 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับความไว้วางใจ 274 ต่อ 199 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 5 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

คะแนน อันดับ 3 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ได้รับความไว้วางใจ 274 ต่อ 204 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 4 คน

คะแนน อันดับ 4 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 205คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 3 คน

คะแนน อันดับ 5 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 206 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 3 คน

คะแนน อันดับ 6 นายนิพนธ์ บุญญามณี
รมช.มหาดไทย ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 206 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 4 คน

คะแนน อันดับ 7 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รมว.คมนาคม ได้รับความไว้วางใจ 268 ต่อ 201 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

คะแนน อันดับ 8 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้รับความไว้วางใจ 268 ต่อ 207คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 7 คน

คะแนน อันดับ 9 นายสุชาติ ชมกลิ่น
รมว.แรงงาน ได้รับความไว้วางใจ 263 ต่อ 212 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 5 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

คะแนน อันดับ 10 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ ได้รับความไว้วางใจ 258 ต่อ 214 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 8 คน

ทั้งนี้ สำหรับการลงคะแนนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 วรรค 4 ที่ระบุว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบัน ส.ส.ทั้งหมดมี 487 คน คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเท่ากับ 245 คน จึงถือว่านายกฯ และ 9 รัฐมนตรีผ่านญัตติซักฟอกได้รับความไว้วางใจทุกคน เพียงแต่มีคะแนนที่ไม่เท่ากันเท่านั้น ก่อนที่จะปิดการประชุมในเวลา 11.14 น.

แหล่งข่าว https://www.naewna.com/politic/554070