เปิดรายละเอียด 3 แพ็คเกจท่องเที่ยว “กำลังใจ – เราไปเที่ยวกัน – เที่ยวปันสุข”

ข่าวล่าสุดวันนี้

 1.ขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้ชื่อโครงการที่ว่า “เที่ยวปันสุขฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19”  ซึ่งโครงการนี้มี 3 แพ็คเกจหลักๆให้ประชาชน ได้แก่ แพ็คเกจ “กำลังใจ”  แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” และ แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” โดยรัฐบาลสนับสนุนงบโครงการในครั้งนี้ถึง  22,400 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทย ช่วง 4 เดือน ก็คือ กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563

2.โดยล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณามาตรการดังกล่าวในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ ส่วนทางผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนชาวไทยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

3.การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเที่ยวปันสุขนี้นั้น เบื้องต้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปจากเดิมคือวันที่ 1 ก.ค. 2563 นั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ระบุว่า หลังจากที่ ครม.  อนุมัติโครงการในวันที่ 30 มิ.ย. แล้ว จะต้องมีการหารือกันในรายละเอียดกับผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการโดยต้องใช้เวลาในการหารือกันพอสมควร และโดยในขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เริ่มทยอยเปิดให้สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย เข้ารับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการเราไปเที่ยวกันแล้ว ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่ 26-29 มิ.ย. 63 จากนั้นจึงจะเปิดเว็บไซต์ “www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 4.ถ้าพูดถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการเที่ยวปันสุขนั้น ก็ได้มีการอัพเดทและแก้ไขบางอย่างเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ที่จะลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” “เราไปเที่ยวกัน” และ “กำลังใจ” เพิ่มเติม เริ่มจาก

 4.1 ชื่อเว็บไซต์จะใช้ชื่อ “www.เราเที่ยวด้วยกัน.com”

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ขั้นตอนในการลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” เพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ นั้น ต้องให่ประชาชนเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งเป็นแลนด์ดิ้งเพจของโครงการนี้ และเมื่อคลิกเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ได้แล้ว ระบบก็จะมีให้เลือกรับสิทธิ์ ผ่าน 2 เว็บเพจ คือ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”  และสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขนี้ รัฐบาลจะเปิดให้โรงแรมมาลงทะเบียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563   และประชาชนทั่วไป ทางการจะเริ่มให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 15 ก.ค. 2563 นี้เท่านั้น ไม่ใช่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 อย่าเข้าใจผิด

 

4.2ในส่วนของเพจแรกนั้นก็คือ เมนู “กำลังใจ”

โดยเว็บเพจ “กำลังใจ” ซึ่งทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต. จำนวนทั้งหมด 1.2 ล้านคน พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการเที่ยวฟรี 100% เต็มๆ ผ่านทางบริษัทนำเที่ยวกว่า 13,000 ราย แพ็คเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท รับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์

4.3 เพจที่สอง “เราเที่ยวด้วยกัน”

ในส่วนของเพจ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้ทางการจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก 2 เมนู นั่นก็คือ เมนู

“เราไปเที่ยวกัน” และ เมนู “เที่ยวปันสุข”

เมนู >> เราไปเที่ยวกัน

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน “เราไปเที่ยวกัน” คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุครบตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และมีการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยรัฐบาลจะทำการสนับสนุนออกค่าโรงแรมให้ 40% ต่อคืน แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุดสามารถจองได้ไม่เกิน 5 คืน รวมทั้งจะได้รับ อี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อคืน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือไม่เกินคนละ 3,000 บาท

เมนู >> เที่ยวปันสุข

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” ประชาชนทั่วไปที่มีอายุครบตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และมีการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยจะได้รับสิทธิ์รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ในอัตรา 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน และมีการปรับการรับสิทธิ์เพิ่มเติม คือ จากเดิมให้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน แต่ทางการปรับใหม่เป็นให้ 1 สิทธิ์ต่อ 2 คน (ตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ)

4.4 ส่วนวิธีการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” เลือกคลิก “เราไปเที่ยวกัน” นั้น

มีวิธีการลงทะเบียนคือ เมื่อประชาชนเข้าเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข เรียบร้อยจากนั้นให้เลือก คลิกที่เว็บเพจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ระบบก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน จากนั้นจะได้ Promotion Code มา

เมื่อได้ Promotion Code มาแล้ว ก็ให้คลิกเลือก “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อนำโค้ดที่ได้มา ไปใช้ในการจองที่พัก ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 ล้านคืน(รูมไนท์) โดย 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ จองได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืน และระบบจะเชื่อมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมที่เราต้องการเลือกจองห้องพักให้ และเมื่อจองเสร็จก็สามารถจ่ายค่าห้องพักให้โรงแรม 60% ด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือ พร้อมเพย์ และจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยการจองที่พักต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทางเท่านั้น

 4.5 วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” เลือกคลิก “เที่ยวปันสุข”

พอจองที่พักเสร็จแล้ว ถ้าใครต้องการที่จะจองซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มด้วย ระบบก็จะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นโค้ดเช่นกัน แล้วนำโค้ดที่ได้นั้นมาซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ โดยรัฐจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท จากราคาตั๋วที่สายการบินเสนอราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ราว 2,500 บาท(ไป-กลับ) โดยมีตั๋วเครื่องบินทั้งหมดราว 2 ล้านใบด้วยกัน และล่าสุดปรับสิทธิ์เพิ่มเติมใหม่ ในการจองห้องพัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินเพิ่มเป็น 2 ใบ

4.6 ในส่วนของการรอรับเงิน 3,000 บาทเข้าแอพฯ “เป๋าตังค์”

คือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจองดังกล่าวแล้ว ในวันที่ออกเดินทางท่องเที่ยวจริงประชาชนที่ลงทะเบียนจองที่พักผ่าน “เราไปเที่ยวกัน” เอาไว้ จะได้รับเงินเที่ยวในลักษณะบัตรกำนัลดิจิทัล หรือ อี-เวาเชอร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน 600 บาทต่อคืน โดยสูงสุดได้ 5 คืน หรือได้เงินไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายค่าอาหาร หรือค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งในแต่ละร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้บริการ นักท่องเที่ยวจะต้องจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง และรัฐจะจ่ายให้อีก 40%

โดยประชาชนสามารถสแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้สถานประกอบการผ่านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ จะต้องเตรียมพร้อมแอพพลิเคชั่นนี้ไว้ด้วย เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวสแกนจ่ายเงินได้ และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอาท์กันเลยทีเดียว และหากนักท่องเที่ยวใช้เงินจำนวนดังกล่าวไม่หมด จะไม่สามารถนำไปใช้ต่อที่จังหวัดอื่นๆ ได้แล้ว เพราะต้องใช้ในจังหวัดที่ไปเที่ยวเท่านั้น และระบบจะยึดเงินส่วนที่เหลือกลับคืนทันที