แนวคิด “5R” ทุกธุรกิจต้องทำ ช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด

โควิด-19 เปลี่ยนโลก

เมื่อองค์กรอนามัยโลก ออกมาแถลงการณ์ว่า ไวรัสโควิด-19 ได้เข้าสู่สภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลก หลังมีการลุกลามไปยังหลายประเทศ จนมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระเวลาอันสั้น ยิ่งไปกว่านั้น ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทั่วหน้า หลังมีการประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหยุดการแพร่ระบาดลง เช่น ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก ในบางประเทศต้องยอมปิดประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้

ถือเป็นช่วงเวลาที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องออกมารีบแก้ไขให้ช่วงเวลาวิกฤตนี้ กลับมาเป็นปรกติให้เร็วที่สุด ล่าสุด รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอแผนการจัดการธุรกิจในช่วงสภาวะฉุกเฉิน ด้วยแนวคด “5R” ที่ธุรกิจต้องทำดังนี้

1. Re-tool

เป็นการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ และวิธีการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคต จะมีความรุนแรงมากเพียงไร การพัฒนาเทคโนโลยี จะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยง หากเครื่องมือเดิมที่เคยใช้นั้น ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป เช่น ช่วงนี้จำเป็นต้องเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นการเรียนออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work from home เพื่อเป็นการเพิ่มระยะห่างทางสังคม

2. Re-target

ปรับกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากมีผลกระทบเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้ากลุ่มเดิม ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ดังนั้นการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้สิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ เช่น เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นกลุ่มชาวไทย หรือคนในพื้นที่ ที่มีความต้องการเช่าห้องพักรายชั่วโมง หรือ หอพักนักศึกษา นี่คือการเลือกใช้สิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์

3. Re-business

การพลิกธุรกิจ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจควรทำ เพื่อเป็นการทำให้ธุรกิจมีรายได้ทางใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การต่อยอดจากกรณีธุรกิจโรงแรม ในส่วนของร้านอาหารที่ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ ลองปรับมาเป็นการเข้าถึงลูกค้าด้วย Food delivery หรือ สร้างเมนูอาหาร 14 เมนู สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องทำการกักตัว เช่นนี้คือ การทำให้ธุรกิจมีรายได้ จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว

4. Re-process

การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเข้าถึงลูกค้า ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาหาเราไม่ได้ เราก็ต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาลูกค้าแทน เปลี่ยนการให้บริการแบบเชิงรุก แทนการทำงานแบบเชิงรับเพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนมาตรฐานของความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยในเวลาเดียวกัน เช่น กลุ่มธุรกิจสปา เสริมความงาม นวดแผนไทย เป็นต้น

5. Re-unite

ช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ ทุกคนต้องออกมาคิดใหม่ทำใหม่ คิดถึงส่วนรวมให้มากกว่าตัวเอง เช่น ช่วงที่ลูกค้าเดินทางไม่ได้ ธุรกิจสายการบินควรยอมให้ลูกค้าคืนตั๋ว ธุรกิจโรงแรมควรเลื่อนการเข้าพัก เป็นต้น