โควิด-19 เปลี่ยนแปลงโลก เอเชียผู้นำสร้างความปรกติใหม่

โควิด-19 เปลี่ยนโลก

          เป็นที่แน่นอนว่า หลังโควิด-19 นั้น จะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม เพราะนี่คือปรากฎการณ์ครั้งแรก ที่โลกทั้งโลกได้หยุดชะงักไปพร้อมกัน อีกทั้งยังด้วยสาเหตุเดียวกันอีกด้วย แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาระบุว่า เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่สร้างความปกติใหม่ เป็นที่แรก

ความปกติใหม่ เริ่มที่เอเชีย

          สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แมคคินซี ได้ทำการศึกษาเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยสรุปได้ 18 เขตเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพ ฟื้นตัวเองได้เร็ว ซึ่งเขตเศรษฐกิจในเอเชีย นับเป็นอันดับต้น ๆ ที่มีแนวโน้มจะฟื้นฟูจากปัญหาโควิด-19 ได้เร็วที่สุด อีกทั้งยังกลายเป็นผู้นำในการสร้าง ความปกติใหม่ให้โลกอีกด้วย

          ด้วยเขตเศรษฐกิจที่ว่านี้คือ จีน ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เนื่องจากโควิด-19นั้น ได้เริ่มระบากในภูมิภาคเอเชียก่อน อีกทั้งยังมีตัวบ่งชี้ว่า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียนั้น ยังคงต้องเผชิญกับแรงกระทบอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่า ไวรัสโควิด-19 จะกลับมาแพร่กระจายอีกครั้ง เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว หลายคนอาจตั้งคำว่า ความปกติใหม่ จะสามารถเกิดขึ้นในเอเชีย ได้หรือไม่

          จากแรงสั่นสะเทือนของการระบาดในครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนโลกธุรกิจ สังคม และระเบียบเศรษฐกิจโลก ในหลายมิติ เช่น การพาณิชย์ แบบไร้สัมผัสร่างกาย จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเคยชิน และจะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไปด้วย และจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทานที่เผยให้เห็น ในช่วงโรคระบาดนี้ ถือเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงในทุก ๆ ด้านของกระบวนธุรกิจ ในขณะที่เอเชียยังเติบโต และเดินหน้าสร้างวัตกรรมดิจิทัล ด้วย 4 ปัจจัยต่อไปนี้

1. สัญญาทางสังคม ซึ่งช่วงวิกฤติแบบนี้ รัฐบาลสามารถมีบทบาทปกป้องประชาชน และจัดเรียงลำดับความสำคัญของทรัพยากร

2. อนาคตงาน และการบริโภค โดยเป็นการเร่งทุกภาคส่วน ให้ปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี ในทุก ๆ ด้านของชีวิต ทั้งจากการค้า การทำงานของธุรกิจ รวมไปถึงการเรียนการสอน

3. เร่งทรัพยากรปริมาณ ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นว่า รัฐบาลในหลายประเทศ ได้ออกนโยบายรับมือกับสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถในการจัดสรรทัพยากร ไปสู่ระบบสาธารณสุข ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก

4. โลกาภิวัตน์ สู่ ภูมิภาคาภิวัฒน์

เมื่อวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้นมานั้น เผยให้เห็นว่า การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานนั้น เป็นจุดอ่อน โดยเฉพาะสินค้าของใช้ และต่อไปนี้ โลกจะได้เห็นการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ้ ทั้งการผลิต และแหล่งวัตถุดิบ อาจถูกย้ายไปอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น ที่สำคัญอย่างคือ บริษัทจะพึ่งพาซัพพลายเออร์ท้องถิ่น มากกว่าจะพึ่งพาจากต่างประเทศ