โควิด-19 เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอด ผู้เชี่ยวชาญเผย

โควิด-19 เปลี่ยนโลก

          เป็นเวลานานนับเดือน ที่เราต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคนอาจกำลังพยายามทำให้ให้คุ้นกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสุดขั้ว แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามว่า หลังจากภาวะวิกฤตินี้จบลง โลกจะเป็นอย่างไร และผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่าน ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า หลังวิกฤติโควิค-19 จบลงแล้วนั้น วิธีชีวิตของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

การทำงานจากบ้าน เป็นเรื่องปกติ

เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโควิค-19 จึงส่งผลให้เกิดการ “ทำงานจากบ้าน” Matthew Prince ซีอีโอของ Cloundflare ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก คนหันมาหาแบบเรียนออนไลน์ให้ลูก ๆ มากขึ้น หาวิธีสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน และครอบครัวทางออนไลน์ รวมไปถึงนายจ้าง ก็ยืดหยุดให้ลูกจ้างมากขึ้น โดยแนวโน้มนี้ จะเป็นแบบนี้ต่อไป แม้วิกฤตโควิด-19 จะจบลงแล้ว

สำนักงานลดลง

เมื่อเกิดการทำงานจากบ้าน จึงทำให้หลาย ๆ บริษัทได้ตัดสินใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่ลงไป โดย Tim Bajarin ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ Creative Strategies ออกมาบอกว่า ในตอนนี้ทางบริษัทกำลังพิจารณาให้พนักงาน กว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ทำงานจากที่บ้าน พร้อมมองว่า นี่อาจเป็นจุดจบของสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เช่นเดียวกับคิคเห็นของ Eva Chen ซีอีโอแห่ง Trend Micro ชี้ให้เห็นว่า บริษัทต่าง ๆ จะไม่มีออฟฟิศขนาดใหญ่อีกต่อไป เพราะการทำงานหลังจากนี้ จะเป็นการทำงานแบบทางไกล ด้วยระบบออนไลน์แทน

ระบบการทำงานจะเปลี่ยนไป

Sampriti Ganguli ซีอีโอบริษัท Arabella Adbisor ได้ออกมากล่าวว่า เราทุกคนจะกลายเป็น “BBC Man” คือ การทำงานจากบ้าน ที่มีลูก ๆ หรือสัตว์เลี้ยงมากวนใจ พร้อมย้ำอีกว่า อาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เราจะกลับเข้าสู่โลกของออฟฟิศ Steve Case ซีอีโอของ Revolution มองว่า หลายคนใช้เวลานี้ ย้านถิ่นฐานกลับไปอยู่กับครอบครัว เพราะสามารถทำงานที่บ้านได้แล้ว อีกทั้งยังเกิดการจ้างพนักงานช่องทางออนไลน์มากขึ้น ถือว่า ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งนายจ้าง และฝั่งลูกจ้าง

ร่งการเปลี่ยนผ่าน สู่โลกดิจิตอล

สถานการณ์โรคโควิด-19นี้ ทำให้เราเห็นได้ชัดว่า ผู้คนต่างใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัว การเข้าร่วมธุรกิจ และการทำงาน โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ Stan Chudnovsky โดยรองประธานของ Messenger Facebook มองว่า การยอมรับเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราทุกคนเชื่อมโยงกันมากขึ้น จะเป็นประต่อตัวเราเองในระยะยาว

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *