พระ “ผงสุพรรณ” สุพรรณบุรี

พระกรุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.รั้วบ้านใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีนั้น นับว่าเป็นอารามหลวงที่ยิ่งใหญ่และได้พบพระเครื่องขึ้นจากกรุมากที่สุดในเมืองนี้

“พระผงสุพรรณ” ได้ถูกค้นพบโดยคนจีนซึ่งเป็นชาวไร่แถบนั้นได้ลอบเข้าไปเปิดกรุเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2456 แต่พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ขณะนั้นก็ได้สั่งให้ปิดกรุทันที พร้อมกันนั้นก็ได้ขนพระพุทธรูป, พระเครื่อง และสิ่งมีค่าในทางโบราณวัตถุส่วนหนึ่งนำขึ้นมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย…และนี่คือการพบ “ยอดพระผงสุพรรณ” ในสมัยนั้นมากจนประมาณไม่ได้

พระผงสุพรรณมีทั้งหมด 4 สีคือ แดง, เหลือง, เขียว และดำ ทั้งนี้ยังแยกพิมพ์ออกไปอีกเป็น 3 แบบ มี
1.พิมพ์ หน้าแก่
2.พิมพ์ หน้ากลาง
3.พิมพ์ หน้าหนุ่ม
และใน 3 พิมพ์ดังกล่าวนี้ “พิมพ์หน้าแก่” นับเป็นพิมพ์ที่นิยมกันมากที่สุด นอกจากนั้นด้านหลังของพระผงสุพรรณจะต้องมีลายมือแบบ “ก้นหอย” และ “มัดหวาย” กดไว้ทุกๆ องค์ด้วย

เรื่องราวจากพระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ตำบลรั้วใหญ่นี้ เบื้องแรกก็เข้าใจกันว่าสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้เป็นผู้สถาปนาไว้เมื่อ พ.ศ. 1967-1991 จึงสรุปได้ว่าอายุของพระผงสุพรรณบุรีแห่งนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับกรุวัดราชบูรณะที่อยุธยา ซึ่งมีอายุและยิ่งใหญ่พอๆ กัน โดยเฉพาะผู้ให้กำเนิดก็เป็นกษัตริย์องค์เดียวกันด้วย

“ผงสุพรรณ” ยอดพระเครื่องศิลปะอู่ทองที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงอโยธายาให้กำเนิดไว้นี้ นับเป็นยอดพระเครื่องที่เพียบแปล้ด้วยอำนาจกฤติยาคมไว้ทุกด้าน ในระดับครอบจักรวาลกันทีเดียวและนอกจากนั้นยังเป็นของที่เลิศค่าในด้านวัตถุโบราณที่หาเช่นนี้อีกไม่ได้แล้ว

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *