“พระร่วง” หลังรางปืน จังหวัดสุโขทัย

พระกรุ

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” หรือที่ชาวบ้านได้เรียกกันว่า “วัดพระปรางค์” อยู่ที่เมืองสวรรคโลกนั้น ณ อารามแห่งนี้นี่เอง พระร่วงสนิมแดงศิลปะแบบลพบุรีบริสุทธิ์ ก็ได้ขึ้นจากกรุพระปรางค์ใหญ่เป็นแห่งที่ 2 แต่ด้านหลังกลับทำเป็นหลังร่อง จากหลังที่เป็นร่องของพระร่วงที่เมืองสวรรคโลกนี่เอง ภายหลังต่อมาพระร่วงกรุนี้ก็ได้ชื่อว่า “พระร่วงหลังรางปืน” อันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว

“พระร่วงหลังปืน” เป็นพระยอดขุนพลอันดับนำของพระร่วงเนื้อตะกั่วสนิมแดงทั้งหมด พระร่วงดังกล่าวนี้จะมีพิมพ์ที่แตกต่างกันเป็น 2 แบบ คือ
ก. แบบพระพักตร์โตฐานหนา
ข. แบบพระพักตร์เรียวฐานบาง
พระร่วงกรุพระปรางค์สวรรคโลก ผิวสนิมจะแดงลูกหว้าสลับม่วง และบางตอนยังมีไขขาวเกาะกันแน่นเป็นหย่อมๆ ด้วย (ของลพบุรีสนิมแดงจัด)

ปัจจุบันนี้พระร่วงหลังรางปืนซึ่งมีพิมพ์ตรงกับพระร่วงหลังลายผ้าลพบุรีนี้ เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุด และยังเป็นพระร่วงพิมพ์เดียวที่ได้มีการทำปลอมเลียนแบบกันไว้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้มีการเช่ากันด้วยราคาสูงมากอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็เพราะพุทธคุณของท่านโรจนฤทธิ์พิชิตภัยพิบัติได้รอบด้านไว้อย่างเพียบพร้อมก็ว่าได้….”ถ้าใครมีพระร่วงหลังรางปืนห้อยใช้ ก็จะไม่มีการตายโหงเด็ดขาด!” เขาหว่ากันไว้เช่นนี้แหละครับ

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *