ระกำแพง “ห้าร้อย” กำแพงเพชร

พระกรุ

“พระกำแพงห้าร้อย” กำเนิดเมื่อ พ.ศ. 1900 เป็นพระศิลปะแบบสุโขทัย ที่มีสร้างแต่ชนิดเนื้อชินปนตะกั่วแบบเดียวเท่านั้น สร้างเป็นพระแผง 2 หน้า หน้าละ 251 องค์ รวมแล้วได้ 502 องค์ พบขึ้นจากกรุครั้งแรกที่วัดพระบรมธาตุ เมื่อ พ.ศ. 2392 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2507 ก็พบจากลานทุ่งเศรษฐีอีกเป็นครั้งสุดท้ายประมาณกว่า 15 แผง โดยพระแต่ละแผงยังมีดินลูกรัง (สีส้ม) เกาะจับอยู่และพระบางแผงก็มีลงชาด ปิดทองไว้ด้วย ที่ไม่ได้มีอะไรปิดเลยผิวจะมีไขขาวจับบางๆ อยู่ทั้งหน้าหลัง (พระกำแพงห้าร้อยมีขึ้นที่กรุวัดเจ้าปราบรวมมากับพระกำแพงหกร้อยด้วย)

“พระกำแพงห้าร้อย” จากกรุเมืองกำแพงเพชรมีผู้นิยมเสาะหากันมาก ถึงขนาดบางท่านเอาพระทั้งแผงมาวัดแบ่งตัดกันเป็นแผงละ 9 องค์ (ดังภาพ) หรือเพียงองค์เดียวก็มี ขณะนี้นับเป็นพระแผงที่มีราคาเช่าสูงมากและเป็นของหาชมได้ยากยิ่งแล้ว เรื่องพุทธคุณสำหรับพระกำแพงห้าร้อยนี้ ท่านมีชื่อมากด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี เชื่อถือได้ครับ.

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *