พระ “ยอดขุนพล” ลพบุรี

พระกรุ

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” ซึ่งเคยเป็นพระอารามหลวงอันเก่าแก่มาแต่ครั้งสมัยลพบุรีนั้น นับว่าเป็นกรุพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และที่กรุนี่เอง ก็ได้พบ “พระยอดขุนพล” มากกว่ากรุอื่นๆ ด้วยศิลปะที่หนักแน่นกว่า….

“พระยอดขุนพล” จะทรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำพิมพ์ด้วยบัวเล็บช้าง 3 กลีบบ้าง, 6 กลีบบ้าง (หมายถึง 2 ชั้น) องค์พระจะต้องประทับนั่งด้วยปางมารวิชัย แบบเดียว ที่ทำเป็นประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วจะมีถึง 80% อีก 20% จะทำไม่มีซุ้มเรือนแก้ว หรือไม่ก็เป็นแบบพิสดารมีแต่ยอดซุ้มแต่ไม่มีเสาก็มี และที่แน่ๆ ถ้าเป็นพระยอดขุนพลศิลปะลพบุรีโดยตรงแล้ว องค์พระที่ประทับนั่งจะต้องอยู่ในชุดทรงเทริดประดับด้วยสร้อยสังวาลอลังการไว้ทั่วองค์ด้วย

พระยอดขุนพลลพบุรี มีสร้างไว้ทั้งชนิดเนื้อตะกั่วสนิมแดง, เนื้อชินผิวกลับดำ และเนื้อดินผสมผง “พิมพ์ใหญ่” (พิมพ์นิยม) จะมีขนาดประมาณ 6 x 2.7 ซ.ม. สำหรับพิมพ์เล็กมีน้อยขนาดประมาณ 2 x 4.5 ซ.ม. (ทั้ง 2 พิมพ์อาจใหญ่หรือเล็กไปอีกก็ได้)….” พระยอดขุนพล” ยังมีสร้างกันต่อมาขึ้นภายหลังอีก เช่นที่ อยุธยา, กำแพงเพชร หรือที่ชัยนาทก็มีด้วย แต่ในด้านศิลปะแล้ว กรุต้นกำเนิดจากเมืองลพบุรีเหนือชั้นกว่าทุกด้าน

ขึ้นชื่อว่า “พระยอดขุนพล” แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของกรุไหนหรือเมืองใดก็ตาม พระเครื่องสกุลนี้ดูออกจะหอมหวนไปเสียทุกกรุทีเดียว และก็ด้วยเหตุนี้เองพระยอดขุนพลดังกล่าว จึงเป็นของที่หายากไปในที่สุด จนต้องมีของใหม่ซึ่งผลิตปลอมแปลงเข้ามาแทนที่ไว้อย่างมากมายไปด้วย ใครใคร่เล่นก็ควรรู้ไว้อย่า ประมาทปล่อยใจเช่าพระโดยขาดเหตุผลเป็นอันขาด แล้วท่านจะปลอดภัยครับ…

“แคล้วคลาด, คงกระพันชาตรี” ….นี่คือ พุทธคุณของพระยอดขุนพลจากกรุเมืองลพบุรีที่เชื่อถือได้ครับ

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *