พระ “มเหศวร” สุพรรณบุรี

พระกรุ

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” ต.รั้วใหญ่ จ.สุพรรณบุรี นับเป็นกรุพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ กรุพระแตกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยฝีมือคนจีนทำไร่อยู่แถบนั้นได้ลอบเข้าไปขุดค้นหาวัตถุโบราณก่อนเป็นปฐมฤกษ์ และอีกหลายครั้งที่กรุนี้ได้ถูกคนร้ายลอบเข้าไปเปิดกรุอีก ซึ่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้พระพุทธรูปศิลปะต่างๆ แล้ว พระเครื่องที่สำคัญๆ เช่น พระผงสุพรรณ, พระสุพรรณหลังผาน, พระนาคปรก, พระลีลาชุดละเวง และแผงใหญ่อีกมากแล้ว…”พระมเหศวร” กับ “พระสวนเดี่ยว” ก็รวมขึ้นมากับกรุยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

“พระมเหศวร” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระเครื่องยอดคงกระพันมหาอุตม์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมานานแล้ว นอกจากจะพบจากกรุพระปรางค์ใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้ว พระเจดีย์รายองค์เล็กที่ปรากฏอยู่ในบริเวณวันนั้น ก็เคยมีผู้พบพระมเหศวรถูกบรรจุอยู่ในพระเจดีย์นั้นด้วยอีกมิใช่น้อย “พระมเหศวร” เป็นพระเครื่องสองหน้าในลักษณะพระนั่งปางมารวิชัยสลับกันทั้งสองหน้าโดยด้านหนึ่งพระเศียรตั้ง แต่อีกด้านหนึ่งพระเศียรกลับห้อยลงต่ำในแบบพระสององค์สวนกัน จึงเรียก “พระสวนคู่” ต่อมาขุนโจร “มเหศวร” ได้นำพระพิมพ์นี้ห้อยใช้ตลอดเวลา เลยเป็นเหตุให้พระเครื่องพิมพ์นี้ต้องเปลี่ยนมาเรียกชื่อใหม่ว่า “พระมเหศวร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“พระมเหศวร” เป็นพระอีกสกุลหนึ่งของเมืองสุพรรณ ที่มีพิมพ์แตกต่างกันออกไปอีก 4 พิมพ์ คือ
1. พิมพ์สวนคู่ (พระมเหศวรมีปีก)
2. พิมพ์สวนเดี่ยว (มีหน้าเดียวไม่มีปีก)
3. พิมพ์สวนตรง (พระสองหน้าพระเศียรตั้งทั้งคู่)
4. พิมพ์พิเศษ (หน้าหนึ่งเป้นพระมเหศวร อีกหน้าหนึ่งเป็นพิมพ์ที่พิสดารออกไปไม่เหมือนกัน)
“พระมเหศวร” เป็นพระเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด เป็นพระที่เกิดจากจินตนาการของ “ช่างอู่ทอง” ให้แบบถวายแด่พระมหากษัตริย์ในครั้งนั้นไว้ ด้วยศิลปะแบบอู่ทองยุคปลายไว้อย่างยอดเยี่ยมอลังการและพิสดารยิ่งนัก “พระมเหศวร” ที่ขึ้นจากกรุนั้นพบแต่ชนิดเนื้อชินเงินผิวกลับดำตีนกาก็มี, ผิวกลับดำอมเทาเป็นสนิมเกล็ดกระดี่ก็มาก และนอกจากนั้นยังทำเป็นเนื้อชินเขียวมีไขขาวสลับเหลืองหุ้มหนาแบบพระอัฏฐารสไว้ด้วยก็มี

ครับ, ขณะนี้พระมเหศวรเป็นยอดพระเครื่องที่หายากและสนนราคากันค่อนข้างสูงแล้ว ถ้าใครใคร่ใฝ่หาระยะนี้ก็ควรระมัดระวังไว้ให้มากด้วย เพราะของทำใหม่ได้ปลอมกันมามากสุดจะประมาณได้ ท่านผู้ใดที่มี (ของแท้) ไว้แล้ว ถ้านำออกติดตัวก็เชื่อได้เลยว่า พุทธคุณด้านคงกระพันมหาอุตม์ ท่านแน่มากเพราะได้ประสบการณ์กันมาแล้วมากรายครับ

โดยอาจารย์ ประชุม กาญจนวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *