พระอุปัชฌาย์กลั้น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเกจิ

บรรดาท่านที่สนใจเหรียญพระเถระยุคเก่า เป็นต้องรู้จักหรือได้ยินชื่อ เหรียญพระอุปัชฌาย์หลั่น วัดพระญาติการาม เพราะ

๑) เหรียญพระอุปัชฌาย์กลั่นเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของชาวพระนครศรีอยุธยา
๒) สนนราคาเหรียญพระอุปัชฌาย์กลั่นค่อนข้างจะสูง และเป็นหนึ่งในยุทธจักรเหรียญพระคณาจารย์ยุคเก่า
๓) กิตติคุณและบารมีของพระอุปัชฌาย์กลั่นได้มีผู้กล่าวขวัญถึงกันอยู่เสมอคือ
๓.๑ อีกาตาแววสัตว์ที่ฉลาดปราดเปรียวท่านยังเลี้ยงให้เชื่องได้
๓.๒ หลวงงพ่อมีความขลังในทางพุทธานุคมอย่างแท้จริง เคยทำน้ำมนต์ให้คนจีน แต่คนจีนไม่เชื่อว่าหลวงพ่ออุปัชฌาย์กลั่นท่านทำให้เพราะอยู่ใกล้กัน จึงยกไหน้ำมนต์หมายเททิ้งแต่เทไม่ออก จึงได้เชื่อสนิทใจว่า พระอุปัชฌาย์กลั่น ท่านศักดิ์สิทธ์
๓.๓ กิตติคุณหรือความขลังในวัตถุมงคลในวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ขึ้นชื่อลือนามว่าศักดิ์สิทธ์ จึงได้สถิตอยู่ในจิตใจของศิษยาณุศิษย์ไม่เสื่อมคลาย
พระอุปชณาย์กลั่น นามฉายาหลังอุปสมบทว่า “ธมมโชโต” ท่านถือกำเนิดเกิดปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ชีวิตเมื่อวัยหนุ่มชอบการต่อสู้ และมีชื่อเสียงโด่งดังทางเป็นนักเลง ครั้นมีอายุได้ ๒๗ ปี พ.ศ. ๒๔๑๗ จึงกลับใจออกบวชและมุ่งบำเพ็ญกุศลในทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สำหรับอาจารย์ทางพุทธาคมของท่านที่สำคัญคือ อาจารย์ม่วง (พระอาจารย์เรืองเวทย์และมีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองอยุธยา)

หลวงพ่อกลั่น เป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัยทรงศิลาจารุวัตร ต่อมาคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ถึงกาลมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๔๗๗ สิริอายุได้ ๘๗ ปี พรรษาที่ ๖๐ ปัจจุบันวัตถูมงคลทุกอย่างของท่านเป็นที่นิยมชื่นชม และนั่งอยู่ในหัวใจของชาวอยุธยาตลอดกาล

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *