หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม

พระเกจิ

พระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมท่านศักดิ์สิทธิ์ สถิตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงครามมานานกว่าร้อยปี จากพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕) ได้กล่าวถึงวัดบ้านแหลมเมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ปีระกา ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ว่า “…หาเจ้าอธิการไม่ได้…เพราะไม่มีใครยอมไปอยู่…ด้วยปราศจากลาภผล ไม่เหมือนวัดบ้านแหลมและวัดพวงมาวัย ซึ่งได้ผลประโยชน์ในทางของขลังต่างๆ…” นอกจากหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว คุณลักษณะพิเศษของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อมี เมตตา มหานิยม และลาภสักการะ คือ มีพุทธบริษัทไปนมัสการบูชา และมีบุคคลนำของมาถวายหลวงพ่ออยู่มิได้ขาด หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ท่านรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ และได้รับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากพระมหากษัตริย์ที่ได้ถวายเป็นพระพุทธบูชา และเจ้าอาวาสทุกรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระราชคณะตลอดมา วัตถุมงคลแทบทุกรุ่นของหลวงพ่อ ปรากฏว่าศักดิ์สิทธิ์ และมีประจักษ์ในความขลังศักดิ์สิทธิ์กันมาก โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก และรุ่นยันต์ ๕

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *