หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู จ.ลพบุรี

พระเกจิ

เมื่อครั้งสงครามอินโดจีน ทหารไทยได้รับสมญานามว่า ทหารผี คือยิงเท่าไรก็ไม่รู้จักตาย บางคนถูกยิงล้มลงกลับลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกได้อีก บรรดาข้าศึกต่างขวัญหนีดีฝ่อ และทึ่งในอภินิหารของนักรบไทย

ในยุคนั้น พระคณาจารย์ไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในชุด จาด จง คง จัน ได้ร่วมกันจัดสร้าง ผ้ายันต์ ผ้าประเจียด และทำพระแจกบรรดาทหาร เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ และได้มีส่วนช่วยทหารไทยให้รอดตายได้เป็นจำนวนมาก

หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู เป็นหนึ่งในบรรดาพระคณาจารย์ยุคนั้น ที่สร้างวัตถุมงคลแจกทหาร และวัตถุมงคลของท่านได้รับเกียรติยกย่องว่าขลัง โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผู้ที่ได้รับวัตถูมงคลจากท่านต่างหวงแหน นอกจากนี้บางรายที่รอดตายจากสงครามได้พากันสดุดี และยกย่องเทอดทูนท่านทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อโด่งดังมากยิ่งขึ้น

หลวงปู่จันทร์ ท่านเป็นชาวลพบุรี ได้อุบัติขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ณ ที่บ้านบางพุทโธ ต.ตลุง อ.เมือง เมื่อครั้งท่านเป็นฆราวาส

พูดจริง ทำจริง รักพวกพ้อง มีนิสัยไปทางนักเลง มีภรรยาถึง ๒คน (ภรรยาของท่านชื่อ สิน และทรัพย์ สองศรีพี่น้อง) ภายหลังเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกจึงสละกิเลศออกบวช และมุ่ง บำเพ็ญเพียร เพื่อมรรคผลชั้นนิพพาน ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงปู่จันทร์ ได้สร้างศาลาการเปรียญ ในการนั้นได้แจกวัตถุมงคลเหรียญรูปหลวงพ่อให้เป็นที่ระลึกสำหรับท่านที่สละปัจจัยเป็นทุนทรัพย์สร้างศาลา อนึ่ง แม้ว่าหลวงปู่จันทร์ ท่านจะมรณภาพ (ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ ๙๗ ปี) ไปนานแล้วก็ตาม แต่กิตติคุณ และคุณความดีของท่านยังอยู่ในความทรงจำของศิษย์ตลอดกาล

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *