พระอุปัชฌาย์ขัน วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเกจิ

พระอุปัชฌาย์ขัน อุบัติขึ้นในตระกูลของชาวนา ณ ตำบลบ้านสะพานไทย เหนือวัดไผ่ส้อม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ “…ชื่น…” ส่วนมารดานั้นชื่อ “…ส่าน….” ได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อ “…ขัน…” เมื่อวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก พ.ศ. ๒๔๑๔ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีจึงได้อุปสมบท และได้นามฉายาหลังบวชว่า “…อินัทปัญโญ…” ภายหลังบวชได้ไปศึกษาวิปัสสนาธุระที่สำนักวัดวงฆ้อง กับพระพุทธวิหารโสภณ (อ้ำ) ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ จนพรรษาที่๙ จึงได้เดินทางกลับว้ดนกกระจาบ ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๕ อาจารย์ขันได้เป็นสมภารวัดสืบต่อมา พระอาจารย์ขัน ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติของท่าน แตกต่างไปจากพระคณาจารย์องค์อื่นๆ คือ ท่านบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาธุระในป่าช้าทุกคืน นอกจากนี้ท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การไม่เบียดเบียนและการมีเมตตา กรุณา หลวงพ่ออุปัชฌาย์ขัน ท่านได้ถึงกาลมรฯภาพวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ สิริอายุได้ ๗๕ ปี พรรษาที่ ๕๑

วัตถุมงคลประเภทเหรียญของหลวงพ่ออุปัชฌาย์ขัน เป็น เหรียญเก่า เหรียญขลัง เหรียญดัง และเหรียญเด่นอีกเหรียญหนึ่งของเมืองคนดีศรีอยุธยา และของขลังอย่างอื่นของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กัน

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *