หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

พระเกจิ

จะบอกกล่าวถึงพระพุทธรูปสำคัญ และศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของปวงชนชาวเมืองนครปฐมมาช้านาน จากประวัติวัดไร่ขิง กล่าวสรุปความว่า “…วัดไร่ขิง…” เป็นวัดราษฎร์ สร้างเมือง พ.ศ. ๒๓๔๙ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) (เมื่อครั้งเป็นพระราชาคณะขั้นที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะใหญ่กรุงเก่า และเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) พร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างอุโบสถ แต่ยังขาดพระประธานประจำอุโบสถ ในที่สุดได้คัดเลือกพระพุทธรูปที่วัดศาลาปูนองค์หนึ่ง หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ และสูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษ องค์พระพุทธรูปคล้ายพระเชียงแสน พระหัตถ์แบบพระสุโขทัย พระพักตร์ยิ้มแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้อัญเชิญมาทางน้ำ และได้นำขึ้นวัดไร่ขิง เมื่อวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ วันนั้นได้ปรากฎเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ คือ เมฆมืดคลื้มปิดบังแสงอาทิตย์ ลมปั่นป่วน ฟ้าคะนองในที่สุดก็เกิดฝนตก ชุ่มฉ่ำ บรรดาชาวบ้านต่างศรัทธา เลื่อมใสหลวงพ่อวัดไร่ขิง ว่าท่านฯ ได้ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และนับตั้งแต่นั้นมา ประชาชนต่างพากันเคารพสักการะมิได้ขาด บางท่านได้ไปอธิษฐาน ขอพรหรือให้ท่านอนุเคราะห์ช่วยเหลือสิ่งใดก็มักจะประสบความสำเร็จ

สำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้น ได้ศึกษาดูแล้วพบว่า ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ วัดบางหลวง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม ได้สร้างเหรียญรูปจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแจกสมนาคุณให้กับผู้ที่สละปัจจัยเป็นทุนทรัพย์ ปัจจุบันเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นเหรียญดังอีกเหรียญหนึ่งของเมืองนครปฐม

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *