หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ

พระเกจิ

เมื่อครั้งสงครามอินโดจีน ประเทศไทยได้รับภัยจากสงครามเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน กรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวง ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับจังหวัดที่อยู่แถบชายทะเล ประชาชนพลเมืองบางส่วนได้หลบภัยของสงครามไปอยู่ตามวัดวาอาราม ในจำนวนนี้ปรากฏว่า วัดบางปะกอกเป็นวัดๆ หนึ่ง ที่มีประชาชนจำนวนมากไปหลบภัยสงครามอยู่ที่วัดนี้

หลวงปู่พริ้ง ท่านได้อุบัติขึ้นที่บ้านคลองสาน กรุงเทพฯ โยมบิดาของท่านชื่อ “…เอี่ยม…” โยมมารดาชื่อ “…สุ่น…” นามสกุล “…เอี่ยมทศ…” ชีวิตเมื่อครั้งเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านอักขระสมัยอยู่กับวัด พออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อมาสนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐาน จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) สำนักวัดราชสิทธาราม ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเวลานั้น

อนึ่งหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัย ทรงศิลาจารุวัตร ปฏิบัติศาสนกิจด้วยคุณงามความดี จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพเลื่อมใส โดยเฉพาะชาวบางปะกอกรุ่นเก่าๆ ต่างเคารพเทอดทูนหลวงพ่ออยู่เหนือพระคณาจารย์องค์ใดๆ วัตถุมงคลของท่านที่มีชื่อเสียงมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่ขึ้นชื่อลือชา คือ เหรียญรูปหลวงพ่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ท่านมีชีวิตอยู่

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *