หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม จ.ฉะเชิงเทรา

พระเกจิ

พระคณาจารย์ที่มีนามว่า “…คง…” และมีวัตถุมงตลประเภทเหรียญเท่าที่ศึกษาดูพบว่า มี ๖ พระคณาจารย์ยุคเก่า คือ
๑) พระอุปัชฌาย์ คง วัดศรัทธาราษฏร์ จ.ราชบุรี วัตถุมงคลเหรียญสร้างปี พ.ศ. ๒๔๖๓
๒) พระอุปัชฌาย์ คง วัดใหม่บำเพ็ญบุญ สรรค์บุรี จ.ชัยนาท วัตถุมงคลเหรียญสร้างปี พ.ศ. ๒๔๗๗
๓) พระอุปัชฌาย์ คง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม วัตถุมงคลเหรียญสร้างปี พ.ศ. ๒๔๘๔
๔) พระอุปัชฌาย์ คง วัดบางกะพี้ จ.ชัยนาท วัตถุมงคลเหรียญสร้างปี พ.ศ. ๒๔๗๘
๕) พระครูสาธิตสุตการ (คง) วัดท่าหลวงพล วัตถุมงคลเหรียญสร้างปี พ.ศ. ๒๔๘๑
สำหรับเหรียญพระอาจารย์ที่มีนามว่า “…คง…” องค์สุดท้ายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือ เหรียญอาจารย์ คง วัดซำป่าง่าม จ.ฉะเชิงเทรา แจกในงานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ในปัจจุบันได้รับเกียรติยกย่องดังนี้

๑) เป็นเหรียญที่มีราคาแพงและสวยงามด้วยศิลป
๒) เหรียญของท่านเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางและเป็นอันดับหนึ่ง ในชุดพระคณาจารย์ที่มีนามว่า “…คง…” ด้วยกัน
๓) พระอาจารย์ คง วัดซำป่าง่าม ท่านเป็นพระชาวเขมร ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ เล่ากันว่า ท่านเป็นพระมักน้อย ถือสันโดษ เคร่งในพระธรรมวินัย และทรงวิทยาวรคุณในแขนงวิชาทางไสยศาสตร์ บรรดาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ทุกข์ หรือถูกคุณ ถูกกระทำ ผีเข้า เจ้าสิง ตลอดจนวัวหาย ควายหาย มักจะไปขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านช่วยเหลือกันอยู่เป็นประจำ
วัตถมงคล พระอาจารย์คง วัดซำป่าง่าม ที่สำคัญคือ

๑) เหรียญเงินลงยา
๒) เหรียญอัลปาก้า
๓) เหรียญอัลปาก้ากลม
๔) ผ้ายันต์
๕) เสื้อยันต์
๖) ตะกรุด
(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *