พระครูวิมลคุณากร (ศุข) วัดมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

พระเกจิ

ชื่อเสียงและกิตติคุณหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่านั้น ได้มีผู้นำประวัติมาเสนอเป็นผลงานในหนังสือประเภทวารสารพระเครื่องอยู่เป็นประจำ ทำให้ท่านที่ชอบค้นคว้าประวัติ ได้เปิดหู เปิดตา และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาถึงที่วัดมะขามเฒ่า สำหรับเรื่องที่กระผมจะนำเสนอนี้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้น แต่ก็ได้ศึกษาค้นคว้าจากศิษย์ผู้ใกล้ชิด และจากแถลงการณ์คณะสงฆ์ จึงทำให้ได้หลักฐานชัดเจนว่า หลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูศุข ต่อมาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ จึงได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูศุข เป็น พระครูวิมลคุณากร ตำแหย่งเจ้าคณะแขวงเมืองชัยนาท และได้มรณภาพ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๖ สิริอายุได้ ๗๖ ปี พรรษาที่ ๕๑

เกียรติคุณซึ่งมีผู้เล่ากล่าวถึงอยู่เป็นประจำ คือ หลวงปู่ศุข ท่านเป็นพระที่ทรงวิทยาคุณ และสำเร็จญาณสมาบัติชั้นสูง สามารถเดินบนน้ำเหมือนบนดิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถเสกปรีกล้วยให้เป็นสัตว์ เช่น กระต่าย เป็นต้น ครั้งหนึ่งเสด็จในกรมเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือได้เสด็จประทับเรือหยุดหน้าวัดมะขามเฒ่าและได้ทอดพระเนตรเห็นหลวงปู่ศุขเสกปรีกล้วยเป็นกระต่ายได้จำนวนมาก จึงทำให้เกิดความพิศวงงงงวย ภายหลังได้มาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ และได้ศึกษาพุทธานุคมสำเร็จเสร็จไปหลายแขนงวิชาการ สำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ศุขนั้นที่มีราคาสูงสุดคือเหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ด้านหลังมีด้วยกันถึง ๓ พิมพ์ คือ พิมพ์หลังอุ พิมพ์หลังอุมีดาว และพิมพ์หลังไม่อุ ทุกพิมพ์ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *