หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

พระเกจิ

ในบรรดาเหรียญหล่อพระพุทธชินราชด้วยกันแล้ว เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญ (พระพุทธวิถีนายก) วัดกลางบางแก้ว เป็นเหรียญสนนราคาสูงมาก ในปัจจุบันได้รับความนิยมกันทั่วเมืองนครปฐมและกรุงเทพฯ

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว อุบัติขึ้นในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๓๙๑ โยมบิดาชื่อ “เส็ง” โยมมารดาชื่อ “ลิ้ม” ท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวน ๖ ศรีพี่น้อง เมื่อครั้งเยาว์วัยเจ็บป่วยเป็นไข้หนักถึงกับสลบเกือบตาย แต่ไม่ตายและหายจากป่วย ครั้งนั้น บิดาจึงตั้งนามให้เป็นมงคลว่า “บุญ” ในรัชกาลที่ ๕ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๒ ปี โดยมีหลวงพ่อปาน เป็นพระอุปัชฌาย์ตั้งนามฉายาให้ว่า “ขันธโชติ” ปีพ.ศ. ๒๔๒๙ รับหน้าที่เป็นสมภารวัดกลางบางแก้ว ปีพ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นพระอุปฌาย์และรับสมณศักดิ์พระครูอุตรการบดี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูพุทธวิถีนายก กระทั่งถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในราชทินนามเดิมที่ “พระพุทธวิถีนายก” ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ คณะศิษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธชินราช ถวายหลวงปู่บุญปลุกเสก และมีพุทธคุณเป็นที่สรรเสริญว่ายอดเยี่ยมด้านเมตตา สำหรับวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่บุญนั้น เป็นทื่ศรัทธาเชื่อถือกันว่า ท่านบวชเพื่อมรรคผลชั้นนิพพานและได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๗๘ สิริอายุได้ ๘๙ ปี พรรษาที่ ๖๗ กิตติคุณและความดีของท่านนั้นมีมากมายสุดที่จะนำมาพรรณาได้หมดในที่นี้

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *