พระครูนิวาสน์ธรรมขันธ์ (เดิม) วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

พระเกจิ

ปากน้ำโพ หริอ เมืองนครสวรรคร์ ในอดีตได้บังเกิดพระอาจารย์เรืองเวทย์ปฐมนามแห่งพระคณาจารย์ยุคต่อมา คือ หลวงปู่เฒ่ารอด อายุ ๑๒๐ปี สำนักวัดหนองโพธิ์ ต่อมาได้มีศิษย์ที่สำคัญรวม ๓ อาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังคือ
๑) พระครูพายุหานุศาสก์ (เงิน) วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระอาจารย์ผู้เฒ่ามีคาถาอาคมขลัง เป็นศิษย์สำนักวัดหนองโพธิ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์ได้โปรดให้หลวงพ่อเงินรดน้ำมนต์ถวายเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๔๙
๒) ศิษย์ที่มีชื่อเสียงที่สำคัญวัดหนองโพธิ์อีกองค์หนึ่งต่อมา คือ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล
๓) อาจารย์พัน ชูพันธ์ แม้ว่าจะเป็นฆราวาส แต่ก็มีคาถาอาคมขลัง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวหนองโพธิ์เช่นกัน ทั้ง ๓ อาจารย์ดังที่ได้กล่าวนามมาแล้ว คือ อาจารย์ทางพุทธาคมของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์
พระครูนิวาสน์ธรรมขันธ์ (เดิม) ท่านได้อุบัติขึ้นเมื่อวันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีวอกตรงกับวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๓ โยมมารดาชื่อ “…ภู่…” เป็นชาวบ้านหนองโพธิ์ ส่วนโยมบิดานั้นเป็นชาวบ้านเนินมะกอกชื่อ “…เนียม…” (แต่คนเก่าๆ ละแวกวัดหนองโพธิ์มักจะเชื่อกันว่า หลวงพ่อเดิม คือหลวงปู่เฒ่ารอด ปฐมนามสมภารวัดหนองโพธิ์มาเกิดอีกครั้งหนึ่ง) ต่อมาเมื่ออายุครบอุปสมบท่จึงได้บวชเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๒๓ ณ ที่วัดเขาแก้ว หลวงพ่อเดิมเป็นพระที่เคร่งวินัย ทรงศิลาจารุวัตร ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูนิวาสน์ธรรมขันธ์ ได้ถึงกาลมรณภาพวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๒ สิริอายุ ๙๐ ปี พรรษาที่ ๗๑ วัตถุมงคลทุกอย่างของท่านราคาแพงก็ยังมีคนศรัทธาเช่าไปบูชา

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *