พระอุปัชฌาก๋ง วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี

พระเกจิ

ในบรรดาเหรียญพระเถระของเมืองลพบุรีด้วยกันแล้ว เหรียญพระอุปัชฌาย์ก๋ง วัดเขาสมอคอต ได้รับเกียรติยกย่องว่า เป็นเหรียญขลังเหรียญดังในอันดับที่มีสนนราคาสูง ผู้ที่ได้รับเหรียญจากท่านต่างมีประสบการณ์และประจักษณ์ในความศักดิ์สิทธิ์กันมาก

พระอุปัชฌาย์ก๋ง ท่านได้รับอุบัติขึ้นเมื่อวันจันทร์เดือนอ้าย ปี พ.ศ. ๒๓๔๙ ณ ที่บ้านหมู่ที่ ๓ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โยมบิดาชื่อ ฉิม โยมมารดาชื่อ ไข่ เป็นชาวเมืองลพบุรี ชีวิตเยาว์วัยศึกษาอักขรสมัยที่วัดเขาสมอคอน ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเขาสมอคอน โดยมีพระอธิการจีน เป็นพระอุปัชฌาย์ ตั้งนามฉายาให้ว่า “จันฺทสโร” ภายหลังบวชท่านได้ศึกษาคันธุระและวิปัสสนาธุระ ต่อมาได้เป็นสมภารวัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้งได้ ๕ ปี แล้วจึงย้ายไปเป็นสมภารวัดเขาสมอคอน ซึ่งเป็นวัดดั้งเดิมที่เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็ก และที่วัดนี้ ท่านได้รับตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์ สมัยนั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากไปให้ท่านบวช และด้วยเหตุที่ท่านใจดีมีเมตตาจึงได้อนุเคราะห์ช่วยบวชให้ ต่อมาคณะสงฆ์ได้มีหนังสือขอร้องไม่ให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ เพราะ

ท่านชราภาพมาก
บุคคลที่ต้องโทษและมีคดีติดตัวมักหลบภัยมาบวชที่นี่
ฉะนั้นในระยะหลังท่านจึงได้มีเวลาบำเพ็ญเพียรมากขึ้น และได้มรณภาพวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๙ สิริอายุได้ ๑๒๐ ปี พรรษาที่ ๑๐๐ กิตติคุณและวัตถุมงคลทุกอย่างของท่านมีความขลังศักดิ์สิทธิ์และเลื่องลือมากระทั่งทุกวันนี้

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *