เตรียมความพร้อม วางแผนเที่ยว “สวนสัตว์” ทั่วประเทศ รวมไว้ที่นี่!

ข่าวเศรษฐกิจ
  1. วันที่ 12 ก.ค. 63 ข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้าได้รวบรวมและเปรียบเทียบระยะทางเดินทางจากกรุงเทพ เพื่อไปเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนจะได้เตรียมวางแผนไปท่องเที่ยวและข้อมูลการสอบถามดังนี้

 

ชื่อสวนสัตว์ ระยะทาง (กม.) เวลาในการเดินทาง ข้อมูลสำหรับการสอบถาม
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 113 1 ชม. 35 นาที เบอร์ติดต่อ 038-318444

โทรสาร 038-318400

สวนสัตว์นครราชสีมา 226 3 ชม. 32 นาที เบอร์ติดต่อ 083-3720404

โทรสาร 044-734531

โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 462 6 ชม. 22 นาที เบอร์ติดต่อ 096-0608382

/081-2666820

สวนสัตว์ขอนแก่น 505 7 ชม. 7 นาที เบอร์ติดต่อ 086-4556341
สวนสัตว์อุบลราชธานี 618 8 ชม. 14 นาที เบอร์ติดต่อ 045-252761

โทรสาร 045-252762

สวนสัตว์เชียงใหม่ 690 9 ชม. 5 นาที เบอร์ติดต่อ 053-221179

โทรสาร 053-222283

สวนสัตว์สงขลา 965 13 ชม. 5 นาที เบอร์ติดต่อ 074-598555

โทรสาร 074-598840

 

  1. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวว่า สัตว์ทุกตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและได้บิ๊กคลีนนิ่งทุกสวนสัตว์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
  2. นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้จะได้รับลดทันที 50% (เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู) และสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านทาง http://www.eventpop.me/c/zoo-online-booking
  3. โดยองค์การสวนสัตว์ได้วางมาตรการในการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ “Zoo New Normal” ดังนี้

– มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์

– กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ โดยมีจุด check in check out ของไทยชนะ.com

– เปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่างหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นหรือโทรศัพท์

– กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดที่ให้บริการในสวนสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคตั้งแต่บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

– วางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่างๆ รอบสวนสัตว์

– เน้นการเปิดให้บริการกลางแจ้งและงดกิจกรรมภายในอาคาร

– มีเจ้าหน้าที่บริการบริเวณจุดทางออกและจัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและลงทะเบียน Check out

– สวนสัตว์ทุกแห่งจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินวันละ 2,000 คน

  1. สำหรับประชาชนที่เตรียมวางแผนไปท่องเที่ยวในสวนสัตว์และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดในตารางด้านบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *