วิธีจองสิทธิ์ “รับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40%” ในโครงการ “เที่ยวปันสุข – เราเที่ยวด้วยกัน”

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 อัพเดตวิธี จองสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน เที่ยวปันสุข – เราเที่ยวด้วยกัน ที่ภาครัฐมอบส่วนลด 40% ต่อ 1 ห้องพัก สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อให้ไม่พลาดเงินสนับสนุนการท่องเที่ยว จำกัดแค่ 2 ล้านคนเท่านั้น

2.ลงทะเบียนเที่ยวปันสุขที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สิทธิที่จะได้รับดังนี้
-ส่วนลดห้องพัก 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท)
-คูปองเที่ยว 600 บาทต่อวัน (รับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง)
-คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

3.สำหรับวิธีจองสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน เที่ยวปันสุข – เราเที่ยวด้วยกัน ผู้ได้รับสิทธิ์จะรับส่วนลด 40% (ไม่เกิน 1,000 บาท) จำกัด 1 ห้องพักต่อตั๋ว 2 ใบ จำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านคน และต้องเป็นการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งจะสามารถรับเงินคืนผ่านการละทะเบียน Redeem หลังเที่ยวและเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว

4.วิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน มีดังนี้
-จองตั๋วเครื่องบินและชำระเงินเต็มจำนวนตามช่องทางปกติของสายการบิน
-เดินทางโดยเครื่องบิน Check-in และ Check-out โรงแรมที่พักที่จองไว้เพื่อยืนยันว่าเดินทางเข้าพักจริง
-ลงทะเบียนโครงการรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
-Log-in เข้าสู่ระบบ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่พักแล้วเท่านั้น)
-กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน (โดยจังหวัดที่เดินทางไป-กลับต้องอยู่ในภาคเดียวกันกับโรงแรงมที่พัก)
-กรอกยืนยันการส่งแบบฟอร์ม จะแสดงสถานะเป็นคำขอจองสิทธิสมบูรณ์
-รับเงินคืน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบินผ่าน G-Wallet แอปฯ เป๋าตัง (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง *กรณีตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *