เที่ยว “น่าน” ต้องแวะชทชม “พระตำหนักภูฟ้า”ดอยบ่อเกลือ ท่องเส้นทางลอยฟ้า-โค้งเลข 3

ข่าวเศรษฐกิจ

1.วันที่ 12 ก.ค.63 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง ทำให้พื้นที่ในจังหวัดน่านมีบรรยากาศของการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้ผ่อนปรนในหลายมาตรการด้วยเช่นกัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษ ซึ่งที่จังหวัดน่านนี้ก็มีที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน อย่างเช่นที่อำเภอบ่อเกลือ

3.สำหรับการเดินทางไปที่อำเภอบ่อเกลือนั้นสามารถใช้เส้นทาง อ.สันติสุขไป อ.บ่อเกลือได้ ซึ่งจะมีถนนลอยฟ้าและโค้งเลข 3 ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

4.โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 กรมทางหลวงได้ติดป้ายบอกเส้นทางและไฟสัญญาณเตือนเป็นระยะ เพื่อให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวัง เพราะมีบางช่วงเป็นทางเขาลาดชันและในฤดูฝนหรือกลางคืนนั้นทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถจะลดลง

5.หากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญนั้นก็คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

6.ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยมีการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมต่อศักยภาพของราษฎรและพื้นที่สูง นอกจากยังมีพระตำหนักภูฟ้าที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมด้วย

7.นายศักดรินทร์ นุแปงถา เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.น่าน กล่าวว่า หลายคนยังไม่ทราบว่าที่จังหวัดน่านนั้นมีพระตำหนักของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ
– พระตำหนักธงน้อย ริมแม่น้ำน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
– พระตำหนักภูฟ้า ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ

8.สำหรับพระตำหนักภูฟ้านี้จะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่มมราษฎร ณ บ่อเกลือสินเธาว์ โดยพระตำหนักมีขนาดไม่ใหญ่เป็นห้องกระจกเปิดโล่ง มีห้องทรงงานเรียบง่ายและไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน แต่สามารถเดินโดยรอบและมองเห็นห้องทรงงานได้

9.นายศักดรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณโดยรอบพระตำหนักแห่งนี้ได้จัดเป็นเส้นทางเดินเพื่อศึกษาสภาพป่าและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *