อั้นไม่ไหว! คนแห่ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” ล่าสุดเกือบ 2 ล้านรายแล้ว

ข่าวเศรษฐกิจ

1.วันที่ 16 ก.ค.63 ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ว่า
2.เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในวันที่15 ก.ค.63 ซึ่งเป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.

3.พบว่าประชาชนให้ความสนใจมากและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขณะนี้จนถึงเวลา 18.00 น.มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.9 ล้านคน สำหรับการลงทะเบียนนั้นมีความสะดวกและราบรื่นดี

4.นายลวรณ แสงสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงทะเบียนนี้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิตามมาตรการ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS ภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลแล้ว จึงสามารถเริ่มยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

5.สำหรับการจองห้องพักสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าพัก

6.การที่จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดบ้าง
-มีการจองห้องพักและได้ชำระเงินให้กับสถานที่พักเรียบร้อยแล้วจำนวน (60%)
-จำนวนสิทธิ์คงเหลือกำหนดไว้ 5 ล้านสิทธิสามารถเข้าดูความเคลื่อนของสิทธิ์คงเหลือ (real-time) ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

7.มาทบทวนกันอีกครั้ง! สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีดังนี้
-ผู้ที่รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
-เลือกท่องเที่ยว กินและพักในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง
-มีโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้
-ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมกับยืนยันตัวตนในแอปฯ และภายใน 3 วันหลังลงทะเบียนจะมีข้อความ (SMS) ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *