“หมูแพง” เพราะความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้น – สะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริง

ข่าวเศรษฐกิจ

1.วันที่ 17 ก.ค.63 จากเสียงสะท้อนว่าทำไมหมูแพง!! นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า ขณะนี้ราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ที่ 78-79 บาทต่อกิโลกรัม

2.เกษตรกรทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการร่วมดูแลราคาที่หน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาท ทำให้ราคาขายหมูที่หน้าเขียงไม่เกิน 160 บาทต่อกิโลกรัมและเป็นการช่วยดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วย

3.นายสุรชัย สุทธิธรรม กล่าวว่า ราคาหมูขณะนี้เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะมีความต้องการบริโภคหมูมากขึ้นเหมือนๆ กันทุกประเทศในภูมิภาคนี้

4.สำหรับไทยขณะนี้ราคาหมูยังคงถูกที่สุดในภูมิภาคนี้ รวมทั้งเหล่าเกษตรกรได้ร้องขอความเห็นใจเพราะว่าประกอบอาชีพนี้เพียงอาชีพเดียวไม่สามารถเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นได้

5.ในขณะที่ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกในการรับประทานโปรตีนอื่นๆ ทดแทนได้ เช่น ไก่ ไข่ ปลาและอาหารธรรมชาติที่ออกมาในท้องตลาดอีกมากมาย

6.ในการปรับราคาเพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ เพราะกิจการต่างๆ ได้เริ่มกลับมาดำเนินการตามปกติและโรงเรียนก็เปิดภาคเรียนด้วย ขณะนี้เกษตรกรจะยังคงราคาไว้ที่ 78-79 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้พอที่จะเลี้ยงชีพได้

7.เกษตรกรเพิ่งจะขายได้ราคานี้ หลังจากที่พวกเค้าได้แบกรับภาระขาดทุนสะสมมาถึง 3 ปี จากภาวะหมูล้นตลาดและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น

8.เกษตรกรจะยังคงราคานี้ไว้ไม่กระทบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากจนเกินไป พร้อมยืนยันว่าปริมาณหมูมีเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและไม่ต้องกังวลว่าจะไม่พอ

9.การปรับราคาครั้งนี้เป็นการสะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

10.ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ผนึกกำลังกับกลุ่มสมาชิกจัดกิจกรรมจำหน่ายหมูสดลดค่าครองชีพประชาชนทั่วไทย โดยส่งตรงจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

11.กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มนำร่องที่จังหวัดชลบุรีก่อน ในวันที่ 21 ก.ค.63 และขายพร้อมกันทุกภูมิภาคในวันที่ 7 ส.ค.63 นี้

12.นายสุรชัย ได้กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมามีความวิตกกังวลเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกัน ( ASF) ในสุกรที่ได้ระบาดในหลายประเทศ สำหรับเกษตรกรทุกคนต่างเลี้ยงสุกรด้วยความระมัดระวัง ซึ่งพบว่ามีสุกรในระบบของไทยหายไปกว่า 20%

13.ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไทยมีสุกรในระบบประมาณ 20,000,000 ตัว และเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ASF อย่างเข้มงวด ทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มถึงตัวละ 100 บาท

14.เกษตรกรทุกคนมีความยินดีที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้ทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เพาะปลูกในห่วงโซ่การผลิต

15.ซึ่งเป็นการช่วยปกป้องผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย

16.จากการร้องเรียนของประชาชนที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบมาว่า สถานการณ์ราคาหมูเนื้อแดงในหลายพื้นที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุดเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ 150-160 บาท เป็นกก.ละ 170-180 บาทแล้ว

17.ราคาหมูเป็น ได้มีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นกก.ละ 86-87 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กรมการค้าภายในได้เคยตกลงไว้กับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ว่า จะคุมราคาหมูเป็นที่หน้าฟาร์มไม่ให้เกินกก.ละ 80 บาทและราคาดังกล่าวน่าจะสูงสุดในรอบ 10 ปีแล้ว

18.สาเหตุที่ทำให้ราคาหมูเนื้อแดงปรับเพิ่มขึ้นมาจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและการที่รัฐบาลได้คลายล็อกดาวน์และโรงเรียนเปิดเทอม ขณะที่หมูมีผลผลิตที่ลดลงในช่วงหน้าร้อน ทำให้หมูโตช้ารวมทั้งปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรระบาดด้วย

19.หากราคาหมูเนื้อแดงไม่อยู่ที่ระดับราคาปกติที่ 150-160 บาท จะทำให้ราคาอาหารที่ใช้หมูเป็นวัตถุดิบ เช่น หมูทอด หมูแดดเดียว กุนเชียงหมู หรืออาหารอื่นๆ ที่ใช้หมูเป็นวัตถุดิบ นั้นมีการปรับราคาสูงขึ้นไปตามลำดับ

20.ล่าสุดบรรดาเจ้าของร้านต่างๆ ได้มีการแจ้งให้กับลูกค้าทราบแล้วว่า ถ้าราคาหมูเนื้อแดงยังมีปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องทางร้านก็จะขอปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *