ไทยติด 1 ใน 3 ประเทศที่ “ชาวฮ่องกง” ขอวีซ่าระยะยาว หนี “กม.ความมั่นคงใหม่” ของจีน

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันศุกร์(17ก.ค.63) นิกเกอิ เอเชียน รีวิว – เว็บไซต์ข่าวของญี่ปุ่นรายงาน ว่าไทยเป็นหนึ่งในชาติที่ชาวฮ่องกงฐานะดีที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จีนเพิ่งบังคับใช้ ประสงค์ใช้เป็นถิ่นพำนักในระยะยาว เคียงข้างประเทศอื่นอย่างสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

2.นิกเกอิ เอเชียน รีวิว อ้างคำสัมภาษณ์ของ สมชัย สูงสว่าง (Somchai Soongswang) ประธานของ Thailand Privilege Card ซึ่งเป็นตัวแทนจัดหาวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีฐานะดีและต้องการพักอาศัยในประเทศไทย ว่า
“เราพบเห็นชาวฮ่องกงยื่นขอวีซ่าประเภทนี้เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน”

3.จำนวนพลเมืองฮ่องกงกลายมาเป็นผู้ถือครองวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีฐานะดีเพิ่มขึ้นถึง 380% ในช่วง 9 เดือนจนถึงวันที่ 31 มิถุนายน

4.ปัจจัยที่สนับสนุนให้ชาวฮ่องกงยื่นขอวีซ่าประเภทนี้มากขึ้น ก็คือการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงใหม่ของจีนในฮ่องกงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งกำหนดความผิด 4 ประเภทได้แก่
-การแบ่งแยกดินแดน
-การล้มล้างการปกครอง
-การก่อการร้าย
-สมคบคิดกับต่างชาติที่เป็นภัยต่อความมั่งคงแห่งชาติ

5.จำนวนชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าผู้มีฐานะดีของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือจาก 1,761 คน เป็น 10,363 คน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2020

6.ในจำนวนนั้นเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 38 ขณะที่ชาวญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 9 และสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรมีอยู่ชาติ ร้อยละ 7

7.ไทยกำลังแข่งกับอีกหลายประเทศ ในการเปิดรับผู้อพยพชาวฮ่องกง เช่น กลุ่มสหราชอาณาจักรและ ออสเตรเลีย

8.ไทย มีจุดเด่นอยู่ 3 ด้านคือ
-สภาพอากาศที่ใกล้เคียงกัน
-มีวัฒนธรรมที่เป็นมิตร และ
-มีความสะดวกในการทำธุรกิจ

A staff of the Tourism Authority of Thailand shows off the card yesterday.

9.การออกวีซ่าสำหรับผู้มีฐานะดีใช้เวลาเพียง 15 วันเท่านั้น หากบุคคลที่ยื่นขอผ่านการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่มีปัญหาใดๆ

10.อังกฤษและออสเตรเลียเป็น 2 ชาติที่ประณามการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีน และเสนอเปิดรับชาวฮ่องกงให้ไปอยู่ในประเทศของพวกเขา

11.กลุ่มสหราชอาณาจักรประกาศว่าชาวฮ่องกง 3 ล้านคนมีสิทธิในการตั้งถิ่นฐานและในอนาคตยังสามารถกลายเป็นพลเมือง

12.ออสเตรเลีย เสนอให้ต่ออายุวีซ่าของชาวฮ่องกงได้นานที่สุด 5 ปี ซึ่งจะนำไปสู่การมีถิ่นฐานถาวร สำหรับชาวฮ่องกงจำนวน 10,000 คน

13.สำหรับประเทศไทย วีซ่าของชาวต่างชาติฐานะดี หรือ Elite Card นั้นค่าสมัครอยู่ที่ 500,000 ถึง 2 ล้านบาท เมื่อสมัครแล้วจะได้สิทธิประโยชน์มากมาย เช่น มีรถลีมูซีนไปรับที่สนามบิน จัดช่องตรวจหนังสือเดินทางเป็นพิเศษแยกต่างหาก บริการช่วยเหลือในกระบวนการรายงานตัวต่อทางการไทยทุกๆ 90 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *