พร้อมแล้ว! “ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว” เริ่ม 1 ก.ย.นี้ ค่าบริหารไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประกันรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้

3.มีหลักการและรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับปีที่ผ่านมาในการประกันข้าว 5 ชนิด โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 และจะสิ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของปีหน้า

4.โดยมีมาตรการเสริมอย่างเช่น การชะลอการขายข้าวก็จะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาทต่อตัน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ไม่ให้ขายออกเพราะจะไปกดราคาตลาดข้าว

5.สถาบันเกษตรกรก็จะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาทเช่นกัน ซึ่งสถาบันจะได้รับ 1,000 บาทและเกษตรกรจะได้ 500 บาท

6.ช่วยในเรื่องของเงินกู้ที่ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3  สถาบันเกษตรกรและโรงสีที่ได้ซื้อข้าวเก็บไว้ช่วงที่ข้าวออกจะช่วยเรื่องดอกเบี้ยร้อยละ 3

7.มาตรการเสริมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นจะช่วยในเรื่องของค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

– ก่อนหน้านี้ค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพเคยแบ่งเป็นต้นทุน 500 บาท และค่าเก็บเกี่ยว 500 บาท ก็มีปัญหากันมาตลอด เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะไม่มีผลผลิตข้าวให้เก็บเกี่ยว จึงเป็นประเด็นว่าควรจะได้รับ 500 บาทหรือไม่

8.คณะกรรมการฯ นบข.ได้เอามารวมกันให้ได้ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า  “ค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรสูงสุด

9.ที่ประชุมฯ มีมติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2563/64 รอบที่ 1 ให้ประกันข้าว 5 ชนิดดังนี้
– ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
– ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
– ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
– ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
– ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

10.ในวันนี้ (18 ก.ค.63) นายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้สั่งการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า ให้ไปติดตามเรื่องผลการลงทะเบียน เพื่อที่ภาครัฐจะได้บริหารจัดการได้

11.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานฯ นบข.ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ชาวนาที่ จ.พิจิตร นั้นพอใจกับข้าวพันธุ์ กข43 มาก เพราะขายได้ราคาดี

12.พลเอกประยุทธ์  ชื่นชมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ริเริ่มและเปิดโครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 ที่ผ่านมาและเมื่อวานก็ได้เปิดเสนอส่วนงานด้านอาหารไทยอาหารโลกไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *