บอร์ดบินไทย ยืนยัน “กองทุนบำเน็จพนักงาน” พร้อมจ่ายพนักงานเกษียณ อย่างแน่นอน

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ในชื่อบัญชี เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจ่ายเงินให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ ทั้งที่เกษียณอายุและพ้นสภาพการจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย

2.คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินจำนวนนี้เป็นเงินสะสมของพนักงานตามสภาพการจ้างและระเบียบของบริษัท โดยจะทยอยจ่ายให้พนักงานตามระเบียบและเงื่อนไขการจ้างอย่างครบถ้วน

3.พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินกองทุนบำเหน็จอีกต่อไป

4.ก่อนหน้านี้พนักงานการบินไทยราว 1,600 คน ที่อยู่ในระบบกองทุนบำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะพนักงานที่กำลังจะเกษียณในเดือนก.ย.ปีนี้ แสดงความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินกองทุนบำเหน็จ เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการเข้าฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง

5.เงินกองทุนบำเหน็จของพนักงานที่ฝากไว้กับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 มีจำนวนกว่า 3,673 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *